Marknadsföra din lärarfortbildning

Potentiella deltagare behöver naturligtvis veta att fortbildningen kommer att äga rum samt var och när. Och inte minst behöver de snabbt kunna bedöma relevansen för dem.

Här är några användbara tips och kanaler ni kan använda.

Börja med hemsidan

Där visar ni upp fortbildningen med titel, bild, fakta (tid, plats, längd och målgrupp) och vad deltagarna kan förvänta sig. Låt om möjligt fortbildningen få en egen undersida på er webbplats. Då är det lätt att länka till den från andra platser på webben och i olika utskick.

Beskriv fortbildningen med både text (ingress och brödtext) och bild. Lägg hårdfakta högt upp på sidan så att besökaren lätt hittar information om datum, tid, längd, plats och eventuell kostnad.

Utgå från målgruppen

Skriv vad deltagarna får med sig från fortbildningen, inte vad ni vill ge eller sälja in. Till exempel:

  • ”Du får spännande fakta och färdiga lektionsmaterial om…”
  • ”Du får ta del av den senaste forskningen inom…”

Namn på föreläsare säger ofta mer för arrangören än för deltagaren om det inte är någon som ofta figurerar i media. Skriv hellre vad personen är expert på än vad hen heter, eller både ock.

Kom ihåg att länka till anmälan om den ska göras någon annanstans än på fortbildningens webbsida.

Kombinera kanaler för att nå mottagarna

Viktigt att tänka på är att det sällan räcker med att lägga ut informationen på din hemsida. Utgå från att ingen spontant kommer att leta efter fortbildningstillfällen där. Här behöver ni andra kanaler och vara aktiva för att nå fram till din målgrupp. Kunskap om målgruppen, var den finns, vad den efterfrågar och hur man för dialog med den, är viktig framgångsfaktorer.

Nyhetsbrev

Om ni har ett eget nyhetsbrev ska ni självklart berätta om fortbildningen där. Gärna några gånger så att de som tänker ”det där verkar kul, jag anmäler mig sen…” blir påminda om att anmäla sig. Om ni inte har ett eget nyhetsbrev kan ni be att få vara med i någon annans nyhetsbrev som når rätt personer. Man kan köpa plats i en del nyhetsbrev, men det riskerar att kosta mer än det ger.

Kommunala pedagogsidor

Många kommuner har en pedagogsida, en portal för kommunens pedagoger där de letar efter lärresurser, fortbildning och inspiration. Där är det ofta kostnadsfritt att lägga upp sina evenemang för lärare. Många kommunala sidor prioriterar lokalt utbud. En del kommuner har tryckt media där det går att annonsera.

Sociala medier

Att synas i sociala medier behöver inte kosta något förutom arbetstid. För att nå ut med ett budskap behövs mer än ett inlägg. Även om en lärargrupp på Facebook har tiotusentals medlemmar är det inte säkert att ens en bråkdel av dem ser ett specifikt inlägg. Ju fler som trycker gilla eller kommenterar inlägget, desto fler kommer att se det i sitt flöde. Samarbeta gärna, en gör inlägget och övriga går in och trycker gilla. Om ni har till exempel en Facebooksida kan ni lägga upp fortbildningen som ett evenemang på sidan. Sedan kan ni dela evenemanget i olika grupper där lärarna finns.

Kom ihåg att vara tydlig med att det är för lärare, eftersom lärarevent skiljer sig från ett event för en allmän publik. Det gäller särskilt om ni riktar in er på att ge didaktiska tips och visa lektionsmaterial.

Köpa annonser

Annonsering behöver göras upprepade gånger för att ha effekt. Det gäller all typ av marknadsföring. Att köpa så mycket plats är dyrt, och resultatet blir ofta inte som man hoppats. Fundera i stället på hur ni kan använda de kanaler ni redan förfogar över för att nå ut med informationen utan att det kostar er något extra (mer än arbetstid).

Tillbaka till startsidan för lärarfortbildning