Nätet: Saker att tänka på

Förbered innehållet i god tid. Se till att minst en månad före fortbildningen träffa alla som ska synas i bild. Då går ni igenom hur det kommer att gå till, vem som ska säga vad och när.

Efter detta möte ska alla känna sig säkra på vad som ska hända och att man har koll på tekniken. Då är det lättare att fortsätta förberedelserna på varsitt håll. Sätt av 60 minuter för det här mötet.

  • Kom överens om huruvida ni ska använda en gemensam presentation eller om alla ska ha varsin.
  • Testa att dela skärm och byta bild, här kan ni använda vilken presentation som helst.
  • Ett tips är att ni gör en gemensam presentation men att ni turas om att dela skärm. Då har ni alltid en backup om tekniken skulle strula för någon.

Ungefär en vecka innan utbildningen ses ni och stämmer av att presentationen är klar och att det finns en möteslänk till själva fortbildningen som alla kommer in på. Sätt av max 30 minuter för det mötet.

Inspelning av mötet

Bestäm i förväg om ni ska spela in fortbildningen så att deltagarna kan se den i efterhand. Då ger ni långt fler en möjlighet att ta del av er presentation. Dessutom kan delärare som deltog live gå in i efterhand och repetera de mer komplicerade delarna av presentationen.

Ett bra exempel är Tekniska Museets lärarinspirationsträff kring AI (våren 2023). Det fysiska mötet var fulltecknat men efter 4 månader har den 2 timmar långa presentation över 900 visningar (augusti 2023). Extern länk till filmen på Youtube.

GDPR är en viktig aspekt att ta hänsyn till om det behövs. Det hanteras genom att deltagarna godkänner medverkan. För textning, vilket krävs,  finns idag olika kraftfulla hjälpmedel. Ett exempel är textamig.se. Det finns även lagkrav på arkivering.

Väg resurserna det tar att uppfylla lagkraven mot hur många som faktiskt kan förväntas ta del av fortbildningen i efterhand. Som i fallet ovan kan det snabbt eller över tid vara långt fler än de som deltog live.

Frågestund under sändningen

Fundera på hur och när det är lämpligt att ta in frågor från deltagarna. Om ni väljer att visa flera olika föremål kanske det är lämpligt att ta frågor löpande. Vid en längre föreläsning är det kanske bättre att ta frågestunden sist. Tänk ett extra varv om ni väljer att spela in er fortbildning, ni kanske vill klippa bort frågestunden innan ni publicerar inspelningen.

Fortbildningens presentation

Deltagarna brukar vilja ta del av fortbildningens presentation i efterhand. Ha en plan för hur det ska gå till. Presentationer med mycket bilder brukar generera stora filer som riskerar att fylla deltagarnas mejllådor. Överväg därför en alternativ lösning för presentationen. Om det går att lägga den på hemsidan kan de som vill hämta den därifrån. Det finns också kostnadsfria tjänster på nätet för att dela stora filer.

Anmälan

Om ni har en tjänst för att ta upp anmälningar via er hemsida, använd den. Annars finns ett flertal verktyg på nätet som ni kan använda utan kostnad. Det går också att ta in anmälningar via e-post. Tänk på vilka uppgifter ni samlar in vid anmälan. Ofta räcker det med mejladressen för att kunna skicka ut möteslänken.

Möteslänk

Skapa en möteslänk i en digital mötesplattform. Några vanliga är Zoom, Skype, Meet eller Teams, men det finns andra också. Aktivera väntrumsfunktionen om sådan finns!

Schemalägg mötet till den utsatta tiden. Ni kommer att öppna länken tidigare, men om deltagarna lägger in mötet i sina kalendrar är det viktigt att det hamnar på rätt tid.

Kommunikation med deltagarna

Bekräfta att anmälan är mottagen och informera om när möteslänken kommer att skickas ut i direkt anslutning till att deltagarna anmäler sig.

  • ”Välkomstmejl”
    Skicka ett mejl ungefär en vecka innan fortbildningen äger rum med en påminnelse om när mötet är, och när möteslänken kommer att skickas ut.
  • Sista påminnelse med möteslänk
    Skicka ut möteslänken någon dag före fortbildningen, till exempel sista arbetsdagen innan.

Ge då även en kort instruktion om hur man kopplar upp sig mot er mötesplattform och ange en mejladress som deltagarna kan höra av sig till om de får problem. Det kan också vara bra att i det här mejlet ge tips på hur man löser de vanligaste problemen.

Uppmuntra alltid deltagarna att testa möteslänken i förväg, så att de hinner kontakta sin IT-support om skolan eller huvudmannen har brandväggar som hindrar deltagandet.

Skriv kortfattat och gärna i punktform.

Tillbaka till startsidan för lärarfortbildning