Reflektera tillsammans och utveckla

Det är ovärderligt att ni i teamet går igenom allt som hände och hur ni löste eventuella oplanerade situationer. Gör det i direkt anslutning till genomförandet av fortbildningen. Om ni låter deltagarna svara på en digital utvärdering kan ni ta in deras upplevelse i er reflektion också.

Fokusera på det som är positivt och tips på förbättringar. Det som gick mindre bra vet ni nog redan och ni behöver inte grotta ner er i långa diskussioner kring det. Det händer nästan alltid något som ni inte hade repeterat i förväg. Sådana situationer är utmärkta lärtillfällen.

Ibland lyckas ni improvisera så att deltagarna aldrig ens märkte att något krånglade, ibland märks det. Då är det bara att be om ursäkt och sedan fundera på vad som kan göras bättre nästa gång för att undvika att samma sak händer igen, alternativt hantera det när det händer.

Oavsett vad det är som inte går enligt plan, eller störningsmoment som uppstår, är det alltid rätt att be om ursäkt. Det finns ingen anledning för deltagarna att bli irriterade om ni visar att ni är medvetna om missen och beklagar att de råkade ut för den.

Nöjda stannar kvar

Det är väldigt enkelt att bara lämna ett digitalt möte om man skulle vara missnöjd med innehållet. Inte lika lätt om det är ett fysiskt evenemang. Så länge deltagarna stannar kvar i ett digitalt möte kan ni anta att de är nöjda.

Tillbaka till startsidan för lärarfortbildning