Utvärdera lärarfortbildning

Passa på att samla in utvärderingssvar i direkt anslutning till fortbildningstillfället.

Om ni har en digital enkät kan ni skapa en QR-kod som ni lägger på sista bilden i presentationen. Deltagarna kan då skanna koden med sina telefoner och fylla i utvärderingen direkt.

Lägg även en textlänk till utvärderingen i chatten för den som hellre använder datorn.

Bättre kort än lång med få svar

Håll utvärderingen väldigt kort och ha frågor med svarsalternativ som deltagarna klickar i. Komplettera gärna med ett frivilligt kommentarsfält. Det bör ta som mest 2 minuter att klicka sig igenom frågorna.

Om ni har lagt presentationen på hemsidan kan ni avsluta utvärderingen med att ge länken till sidan där presentationen finns. Då blir det ett incitament att svara på utvärderingen.

Svarsfrekvensen blir betydligt högre när deltagarna:

  1. kan klicka sig igenom utvärderingen medan de fortfarande är uppkopplade mot mötet och den som pratar uppmanar till det.
  2. får tillgång till presentation och annat material när utvärderingen är ifylld. Presentationen läggs endast upp på webben där de som vill ha den hämtar den själva.
  3. ni får återkoppling i direkt anslutning till genomförandet, vilket gör att ni fortfarande minns exakt vad som hände och vad som sades. Det gör att ni kan ta till er återkopplingen på bästa sätt.

Tillbaka till startsidan för lärarfortbildning