Utveckla med lärarna

Det är viktigt att frågorna i en utvärdering ställs på ett sådant sätt att ni får in svar som ni kan agera på.

Det finns en rad bedömningsskalor med tillhörande algoritmer för att räkna ut en nöjdhetspoäng utifrån hur deltagarna rankar ett påstående på en skala från noll till tio. De som svarar 0–6 anses vara negativa till det de utvärderar, 7–8 är varken positiva eller negativa och 9–10 är positiva.

En vanlig frågeställning i anslutning till en sådan här rankning är ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera den här fortbildningen till en kollega?”. De som svarar 0–8 får följdfrågan ”Vad skulle få dig att rekommendera fortbildningen i högre grad?” och de som svarar 9–10 ”Vad är det som gör att du skulle rekommendera fortbildningen?”. Här kan det komma in väldigt bra synpunkter och fint beröm.

Undvik frågan ”Vad kan vi göra bättre?”

Den frågan signalerar att ni inte litar på er egen förmåga och uppmuntrar till att leta fel hos er som arrangör. Återkopplingen blir bättre när den som svarar utgår från sig själv och sina förväntningar. Om ni vill ha tips på vad ni kan förbättra kan ni fråga ”Hade du velat ha mer av något?”.

Ni kommer alltid att få synpunkter och förslag som inte är möjliga att tillmötesgå av tekniska, logistiska eller organisatoriska orsaker. Dessa förslag får ni lära er att inte ta åt er av. Om en synpunkt uttrycks av en enstaka person kan ni bortse från den. Det går inte att göra alla nöjda och om ni ändrar enligt en persons förslag innebär det att alla som var nöjda med det som levererades kommer att uppleva en försämring.

Exempel på feedback

  • ”Enkel fortbildning. Vi behöver inte åka iväg. Hållbart.”
  • ”Kul att få lite input, tips på nya lektionsupplägg. Trevligt att träffa kollegor. Jättesmidigt att göra det digitalt.”
  • ”Kort och direkt kopplat till aktivitet i klassrummet. Härligt med tips som hjälper en att levandegöra undervisningen.

Tillbaka till startsidan för lärarfortbildning