Välja på nätet eller på plats

Ska ni välja digital fortbildning eller fortbildning på plats? Vill ni nå alla eller är ni nöjda med de ni når idag? Känner ni er mer trygga med det ena av alternativen kan det vara bra att börja i den änden.

Det finns fördelar och nackdelar med båda. Väger innehållet och sociala kontexten upp restiden? Når ni fler vid fortbildning på nätet? Här har vi gjort en jämförelse.

Digitalt vs. på plats

Det skiljer sig ganska mycket i fråga om både förberedelser och genomförande om man väljer att samla deltagarna digitalt eller på plats. Till en digital fortbildning har deltagarna ingen restid, de kan delta därifrån de är. Det gör att fortbildningen kan starta i nära anslutning till att dagens lektioner är slut. En fortbildning på plats behöver ta hänsyn till att deltagarna kan ha restid på åtminstone en timme, ibland mer.

Den geografiska räckvidden är väldigt olika mellan digital fortbildning och fortbildning på plats. Det är mindre troligt att man är beredd att resa mer än två timmar enkel väg för att gå på några timmars fortbildning. Detta begränsar räckvidden för en fysisk fortbildning till en radie på 10–15 km.

Det digitala mediet har inga begränsningar i geografisk räckvidd.

En faktor är tiden

Hur länge deltagarna orkar ta in information skiljer sig mellan digital fortbildning och fortbildning på plats.

Framför skärmen blir man fort trött och tappar koncentration. Räkna därför med max 30 minuter för aktiv informationsförmedling om ni inte lägger in en bensträckare eller en praktisk övning. Vid en träff på plats är det naturligt att man går runt med gruppen i till exempel en utställning och då ökar tiden de orkar ta in information.

Längden på träffen hänger ihop med förra stycket, hur länge deltagarna orkar hålla koncentrationen uppe. En digital träff bör inte vara längre än en timme, gärna kortare, medan en fysisk träff kan vara betydligt längre, upp till tre timmar.

Social kontext viktig

Vid en fysisk träff behövs det så pass mycket innehåll att det kompenserar för restiden. Ni kan visa flera aspekter inom ett tema och blanda föreläsning, visning och praktiska övningar. En digital träff bör i stället hålla sig till ett väl avgränsat och tydligt innehåll som hinns med på 30 minuter, till exempel en ganska nischad föreläsning eller demonstration.

Vid en digital träff står deltagarna själva för förtäringen. Vid en fysisk träff behöver ni ha en plan för det. Särskilt om den fysiska träffen pågår en längre stund vid en tid då de flesta äter middag.

Den största skillnaden är kanske den sociala kontexten som uppstår naturligt när människor möts på en plats. När deltagarna upplever något tillsammans uppstår möten och samtal på ett sätt som är svårare att skapa digitalt.

Det här med mat…

En viktig sak att tänka på: Om du arrangerar en lärarfortbildning på plats, så måste du ge lärarna en chans att äta. Bjuder ni på förtäring, tänk då på att det gått rätt många timmar sedan de åt lunch. En flaska vatten och en liten påse chips eller en kexchoklad funkar inte för de flesta.

Lärare i storstadsregion: “Ett skräckexempel från ett [storstads]museum som borde ha ganska god ekonomi. … Lärarkväll en iskall och halkig vinterafton. Mängder med lärare. I programmet anges ”förtäring och dryck”.  I praktiken chips och ljummen cider.  Innan jag var hemma och fick varm  mat var klockan säkert åtta-halv nio. Nej, det går inte att samla lärare kl. 17 eller 18 på det viset. Särskilt inte i [storstadsregionen] där många har långa och tröttsamma resvägar i vintermörkret. Hellre matiga plastinpackade smörgåsar med mörkt nyttigt bröd och värmande dryck. Exemplet är inte helt udda.”

Tillbaka till startsidan för lärarfortbildning