Om lärarfortbildning

Att etablera en ny verksamhet tar alltid tid och kräver vilja, uthållighet och engagemang. Därför behöver ni först bestämma er för att lärarfortbildningar är rätt väg att gå för er, både som individer och som organisation.

Innehållet på dessa sidor baseras på arbetssätt som utvecklats på Naturhistoriska riksmuseet. Texten har skrivits av deras museipedagog, Sara Schesny, som är specialiserad på digital verksamhet. Sara har även bakgrund som lärare.

Börja med det enkla

Har ni väl bestämt er att tillämpa lärarfortbildningar, arbeta då enligt principen ”lågt hängande frukt”. Börja med det som är enklast att genomföra och gör det med en arbetsgrupp där alla är lika taggade på att testa och utveckla sig.

Fundera på varför ni har ambitionen att nå skolgrupper. Om målet är att möta skolgrupper enbart för att det är trevligt (vilket det är) spelar det ingen roll hur många eller få elever ni når. Då kanske lärarfortbildningar inte är något för er. Men om syftet är att så många elever som möjligt ska få ta del av din institutions kunskap så vill ni förmodligen hitta nya arbetssätt för att uppnå det, som exempelvis genom lärarfortbildningar.

Nå några, ganska många eller nästan alla?

För varje skolgrupp ni möter (på institutionen eller via nätet) når ni kanske 25 elever med ert innehåll. Ni har förmodligen bra statistik på hur många skolelever som tagit del av era program. Och ni vet också hur många skolor och elever som finns inom ert ansvarsområde. Då är frågan hur många elever som er huvudman förväntar att ni når inom ert ansvarsområde (kommun, region eller nationellt)? Hur många av dem hinner ni träffa på ett läsår? Förmodligen bara en bråkdel. Det är därför lätt att känna sig otillräcklig.

Så varför då inte ta hjälp av lärarna

Lek med tanken att ni i stället för elever träffar en grupp med 25 lärare. Då når ni indirekt deras elever med kunskapen från er institution. Om varje lärare i sin tur har 25 elever har ni nått 625 elever. Därför kan ett program för lärarfortbildning vara en lösning för att nå avsevärt många fler elever än vad ni mäktar med idag.

Ni kan alltså dela med er av er kunskap till lärarna och entusiasmera dem att förmedla den vidare. På det sättet är det inte längre omöjligt att nå alla som ni förmodligen förväntas nå. Om ni dessutom väljer att samla lärarna digitalt kan ni träffa fler vid varje tillfälle och nå ännu fler elever.

Förstå och utgå från lärarnas förutsättningar

En lärare lider av konstant tidsbrist. Det vanligaste läraravtalet innebär 35 timmars arbetsplatsförlagd tid plus 10 timmar på valfri plats per vecka under terminerna, totalt 45 timmars arbetsvecka. Av de 35 timmarna utgörs ungefär hälften av undervisning plus viss tid till för- och efterarbete per klocktimme undervisning.

I för- och efterarbetet ingår planering, förberedelser, ställa i ordning klassrummet, plocka undan efter lektionen och dokumentation. Resten av tiden utgörs av möten, administration, rastvakt och löpande föräldrakontakter för 15-20 mentorselever plus andra elever som läraren har i undervisning. De 10 timmarna på valfri plats går till planering, rättning, egen fortbildning och väldigt ofta produktion av eget lektionsmaterial.

Ha med er detta när ni planerar fortbildningar för lärare. En lärarfortbildning behöver underlätta lärarens planeringsarbete genom att bidra med fakta, didaktiska tips (hur man kan prata med elever om…), vanliga frågor som elever ställer om ämnet och hur de kan bemötas eller färdiga lektionsmaterial som inte kräver ytterligare inläsning eller förberedelse. 

Det ska vara värt den investerade tiden att delta på en fortbildning!

Tillbaka till startsidan för lärarfortbildning