Foto: ( CC BY)

Pedagogik

Det pedagogiska arbete som bedrivs av museer och ideella föreningar är viktigt för att levandegöra kulturarvet. Riksantikvarieämbetet stödjer utvecklingen inom kulturarvspedagogik, bland annat genom erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning.

Kulturarvet kan användas i lärande om såväl historia som nutid och inspirera till eget skapande. Det finns många goda exempel, både i Sverige och internationellt, på arbetssätt inom pedagogik på museer och i kulturmiljöer. Ibland stannar kunskapen ändå där den har tagits fram.

Riksantikvarieämbetet vill fungera som en nod inom kulturarvspedagogik, det vill säga inom pedagogiskt arbete med utgångspunkt i just kulturarvet. Tillsammans med museer, forskningsinstitutioner och andra aktörer inom kulturarvsområdet vill vi främja kunskapsdelning och metodutveckling på området. Det kan ske i form av workshoppar, seminarier och föreläsningar, eller genom att lägga upp eller länka till material. Vi sprider också information och skapar rum för idéutbyte genom artiklar och blogginlägg.

Vi genomför samarbetsprojekt där flera olika museer och kulturarvsaktörer deltar för att stödja utvecklingen inom det publika fältet.

Har du erfarenheter du vill dela med dig av, metoder som kan inspirera andra, eller har du tagit fram dokument som du tror att fler skulle ha nytta av? Hör av dig till oss!