Foto: ( CC BY)

Pedagogik

Det pedagogiska arbete som bedrivs av museer och ideella föreningar är viktigt för att levandegöra kulturarvet. Riksantikvarieämbetet stödjer utvecklingen inom kulturarvspedagogik, bland annat genom erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning.

Kulturarvet kan användas i lärande om såväl historia som nutid och inspirera till eget skapande. Riksantikvarieämbetet vill fungera som en nod inom kulturarvspedagogik, det vill säga inom pedagogiskt arbete med utgångspunkt i just kulturarvet. Här hittar du en kort introduktion som förklarar mer om vad kulturarvspedagogik kan röra sig om: Kulturarvspedagogik – vad är det? Filmen är 50 min.

Vad Riksantikvarieämbetet gör

Det finns många goda exempel, både i Sverige och internationellt, på arbetssätt inom lärande på museer och i kulturmiljöer. Ibland stannar kunskapen ändå där den har tagits fram. Tillsammans med museer, forskningsinstitutioner och andra aktörer inom kulturarvsområdet vill Riksantikvarieämbetet främja kunskapsdelning och metodutveckling på området. Det kan ske i form av workshoppar, seminarier och föreläsningar, eller genom att lägga upp eller länka till material, som till exempel skriften Interpretation för utveckling av kulturmiljöer. Vi sprider också information och skapar rum för idéutbyte genom artiklar och blogginlägg. Två exempel är essästafetten om kulturarvspedagogik som profession och K-samtal om Museipedagogiken och kriget. Andra sätt att stödja utvecklingen inom det publika fältet är att genomföra samarbetsprojekt där flera olika museer och kulturarvsaktörer deltar.

Hjälp oss

Har du erfarenheter du vill dela med dig av, metoder som kan inspirera andra, eller har du tagit fram dokument som du tror att fler skulle ha nytta av? Hör av dig till oss!