Generösa användargränssnitt

Tillsammans med flera museer har Riksantikvarieämbetet under 2018 testat konceptet generösa användargränssnitt. Dessa gränssnitt är tänkta att användas som ett komplement till den traditionella sökrutan för att kunna ge användarna en överblick över vad som finns i ens digitala samling.

Tänk dig att du för första gången besöker ett museum. Du går in i museet, men du möts inte av ett urval föremål utan av en intendent bakom en disk. Det finns en informationsskylt som säger att det är en konstsamling och att museet har 72 384 konstföremål. Du är välkommen att titta på dem, men du måste skriva ner ett eller flera nyckelord på ett papper för att beskriva vilka konstföremål du vill ta en närmare titt på. Intendenten tar därefter pappret, går in i magasinet och hämtar ut föremålen, 10 åt gången, på ett rullbord. Du kan därefter modifiera dina nyckelord baserat på av intendenten förvalda konsthistoriska termer. Gör du det tar intendenten bort de konstföremål på rullbordet som inte matchar de termer du valde. Processen upprepas tills dess du är nöjd med urvalet på rullbordet.

Designern och designforskaren Mitchell Whitelaw använde denna liknelse för att beskriva upplevelsen många av de söktjänster för digitala kulturarvssamlingar som finns online erbjuder användaren. Generösa användargränssnitt tacklar försöker att tackla denna problematik genom att förhålla sig till följande designprinciper:

  • Visa först, fråga inte (tillhandahåll översikter utan sökrutor)
  • Tillhandahåll exempel och ledtrådar (använd samlingsinnehåll)
  • Visa relationer (emellan samlingsobjekt)
  • Tillhandahåll rikt innehåll av hög kvalité (leverera enligt löftet)

Under 2018 utvecklade Riksantikvarieämbetet fyra prototyper på generösa gränssnitt tillsammans med Nordiska museet, Nationalmuseum, Malmö museum och Världskulturmuseerna. Alla prototyperna är öppen källkod.

Prototypen Källkod
Inspiration och mode (bildvägg) Kod
VIKUS Viewer Nationalmuseum Kod
Kringla Visualiserat Kod
Faces of Sweden Kod

 

Vidare har Riksantikvarieämbetet publicerat en rad inlägg på K-blogg.se och Europeana om generösa gränssnitt.

Under projektet genomfördes också ett antal användartester genomförts på olika generösa användargränssnitt dokumentationen av dessa användartester återfinns nedan under ”Relaterade dokument”.