Museum Next dag 2 – Mootookakio’ssin: Blackfoot Digital Project

Vad handlade punkten om?
I projektet Mootookakio’ssin: Blackfoot Digital Project, ger 3Ddigitalisering av Blackfootföremål bevarade hos brittiska institutioner människor i Canada (oavsett om de har koppling till Blackfoot eller inte), tillgång till föremål och berättelser som de annars inte skulle ha tillgång till.
Detta projekt har visat sig fruktbart, inte minst genom ökad och förnyad tillgång till de hantverkstraditioner som är en viktig del i Blackfoots kultur.
I punkten ingår diskussion kring det materiella kulturarvets betydelse som bärare av berättelser och förbindelser mellan generationer.
Punkten innehåller också diskussion och problematisering kring digital kontra fysisk repatriering av föremål.
Vem är innehållet relevant för?
Alla som intresserar sig för 3Ddigitalisering och dess möjligheter
Vad var det viktigaste i innehållet?
  • Praktiska exempel på relevant praktisk användning av digitala 3Dmodeller som på riktigt berör och engagerar människor utanför institutionerna.
  • Praktiska exempel på hur hantverkstraditioner genom 3Dteknik kan dokumenteras och spridas, för att sedan skapa gemenskap över tid och rum och stärka människors identitet.

I institutionernas samlingar finns årtusenden av hantverkskunnande bevarat genom artefakter men sällan kommer denna tysta kunskapsbank i kontakt med nutida hantverkare för ömsesidigt kunskapsutbyte. Projektet visar hur digital 3Dteknik kan ändra på detta förhållande, och på ett nytt sätt skapa ny dialog med nya målgrupper.

 

Var något bra sagt?

”The ancestors are pleased!”

(Tammra, iMusea.org, California USA)

 

Var det några särskilda frågor och utmaningar som dök upp under programpunkten, exempelvis i chatten?

I chatten kom upprepade frågor kring digital kontra fysisk repatriering av föremål. Svaret på om fysisk repatriering (från brittiska institutioner) är möjlig blev ett principiellt ja, men då måste det hos mottagaren också finnas fullgoda praktiska förutsättningar att förvalta objekten på ett säkert och långsiktigt sätt.

Var kan man läsa/se/höra mer? Finns det bilder? https://www.uleth.ca/communications/storiesbritishmuseums%C2%A0studentartexhibitionindigenousobjectrepatriationprojecthttps://www.uleth.ca/unews/article/ulresearchprojectwillprovideaccessdetailedmodelshistoricalblackfootobjectsheld#.YDZFEehKiUkhttps://globalnews.ca/news/7532300/indigenousartexhibitblackfootdigital/