Hällristning från Nämforsen - i form av en handhuggen kopia i storlek 1:1, och som förtydligande 3D-modell i 50% skala. Genom att känna på 3D-modellen först, kan synskadade enklare hitta formen i den grunda originalristningen eller en exakt kopia.
Hällristning från Nämforsen - i form av en handhuggen kopia i storlek 1:1, och som förtydligande 3D-modell i 50% skala. Genom att känna på 3D-modellen först, kan synskadade enklare hitta formen i den grunda originalristningen eller en exakt kopia.

6. 3D-modeller och föremålskopior 

En 3D-modell är en modell; en representation, och ingen kopia. Originalets funktion och materialitet måste förmedlas genom andra medier. Däremot kan 3D-modeller användas för att både taktilt och visuellt förstärka och tillgängliggöra hela eller delar av originalets form.

Tekniken för 3D-utskrifter har sitt ursprung och sina främsta tillämpningar i modell- och prototyptillverkning för industrin. Styrkan ligger där i att kunna tillverka små serier och enstaka exemplar. Det är enkelt att göra förändringar i det digitala originalet, för att sedan göra snabba provutskrifter.

”Generellt skulle jag säga att 3D-print fortfarande är fokuserat på prototyper och utställningsobjekt, när det kommer till föremål för slutanvändning som skall tåla oöm behandling under längre tid är det ofta svårare, men tekniken utvecklas snabbt och det kommer hela tiden nya material.”
Citat: Martin Hansell på Arkitektkopia AB

En 3D-modell är ingen kopia

3D-utskrift är ingen lämplig teknik för kopiering av artefakter som skall vidröras, hanteras och ge en pedagogiskt rättvisande bild av originalet och dess ursprungliga funktion. 3D-utskrifter kan enbart återge ett föremåls yttre form, men inte dess funktionalitet och materialitet.

3D-modeller kan visserligen bearbetas och efterbehandlas för att få en yta, textur och vikt som liknar originalets, men processen är kostsam och kan ändå inte skapa en autentisk kopia. Det både känns och syns ändå att ”det är bara plast”. Ytbehandlingen är också känslig för nötning, även vid försiktig hantering, och färgutskrifter i gipskomposit är mycket sköra att hantera. Vissa typer av föremål, t.ex. metallarbeten med pålödd dekor och föremål i trä, ben och horn med tunn, ristad dekor, är dessutom omöjliga att återge på ett acceptabelt sätt via 3D-utskrift.

Det är i de flesta fall både snabbare, enklare och billigare, och ger ett ur pedagogisk synpunkt bättre slutresultat, att låta en hantverkare tillverka en kopia av föremålet i originalmaterial som trä eller metall i korrekt teknik, än att skapa och skriva ut en digital 3D-modell. En kopia i autentiskt material är också hållbarare vid daglig hantering.

Vid tillverkning av en kopia i traditionell hantverksteknik, blir även själva arbetsprocessen en del av föremålets pedagogiska innehåll. Filmen nedan visar huggning av en kopia av en hällristning från Nämforsen, med stenredskap. Förlagan är en 3D-skanning av originalristningen.
Film och hantverk: Rudolf Germeroth CC BY.

 

I processen att framställa en hantverksmässig föremålskopia, kan 3D-modeller däremot vara värdefulla som prototyper, samt för framställning av gjutformar och vaxmodeller för gjutning i förlorad form. Det hade till exempel varit omöjligt att ta med sig och ta mått på Alundaälgen i original ute i fält, vid huggning av en kopia i sten.

En 3D-modell av Alundaälgen i skala 1:1 används som prototyp för tillverkning av kopia i sten.
En 3D-modell av Alundaälgen i skala 1:1 används som prototyp för tillverkning av kopia i sten.Foto och hantverk: Rudolf Germeroth (CC BY)

Vid tillverkning av smycken och andra souvenirer för försäljning  i museibutik, kan olika storlekar av samma objekt enkelt testas genom 3D-utskrifter i olika skalor. Eftersom 3D-utskrift i metaller som silver och brons är möjlig genom selektiv lasersintring (SLS), kan också mindre testserier av smycken enkelt framställas. För mera storskalig tillverkning, när man väl hittat lämpliga storlekar och material, är dock gjutning en kostnadseffektivare tillverkningsmetod.

 

Prototyper för smyckestillverkning, med en 3D-modell av Alundaälgen som bas.
Prototyper för smyckestillverkning, med en 3D-modell av Alundaälgen som bas. Det är enkelt att pröva olika storlekar och upphängningsanordningar via 3D-modeller.