3D-modell av Parasaurolophus Foto: ( CC BY)

Exempel: Dinosaurieskalle i fickformat

Ett exempel från Naturhistoriska museet i Stockholm, på hur 3D-modeller kan användas i förmedlingsverksamhet.

Det här är en 3D-modell av skallen på dinosaurien Parasaurolophus; kraftigt förminskad, eftersom dinosaurien var 10 meter lång när den sprang omkring på jorden under yngre Krita. Den märkliga rörformade kammen sitter ihop med näskanalerna, och har tolkats både som en inbyggd snorkel för längre undervattensvistelser och som förstärkande trumpet för dinosauriens läten.

När pedagogerna på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm håller sina visningar och museilektioner, tar de alltid med sig den här modellen. Den är liten, och går lätt ner i fickan, men visar ändå alla de viktiga detaljerna på skallen. För att göra den extra hållbar, när den skickas runt bland besökarna, har modellen gjorts mera massiv än originalet. Museipedagogen Susanna Edvall ser skalbarheten, och därigenom också möjligheten att kunna fokusera på enskilda detaljer, som 3D-teknikens stora fördel.

En så här kraftigt förminskad skalmodell av en dinosaurieskalle är helt uppenbart en modell, och försöker heller inte efterlikna någonting annat. Då blir 3D-modellernas brist på autentisk materialitet inte heller ett problem eller hinder i förmedlingen av det som museet vill förmedla – nämligen formen på dinosauriens skalle.