9. Kompletterande information och informationsbärare

En 3D-modell ger möjlighet att uppfatta formen med händerna, men det finns mycket information som inte kan läsas av enbart genom hantering av en 3D-modell. Kompletterande information behövs därför – både för personer med synnedsättning/blindhet och seende.

En 3D-modell kan till exempel behöva kompletteras med information som beskriver:

 • Skala / storlek – Vilken storlek har originalet –  jämför gärna med människa eller känt objekt.
 • Ursprungligt utseende / utseende idag – Är originalet nött eller skadat? Hur såg det ursprungligen ut? Vet vi det, eller inte? Om inte – ge gärna olika förslag på rekonstruktion.
 • Färg – Vilken färg / färger har originalföremålet eller byggnaden? – Har den ursprungliga färgen nötts av, målats över eller på annat sätt förändrats?
 • Material – Vilket/vilka material är originalet tillverkat av? – Hur känns det? Hur ser det ut? Tyngd? Komplettera gärna 3D-modellen med prov på originalets material!
 • Struktur och yta – Har originalet strukturer, ytor eller mönster som man kan se, men som inte framgår av 3D-modellen? Taktila förstoringar av ornamentik och andra detaljer kan framställas både som 3D-utskrifter och i originalmaterial som trä, sten och metall
 • Upplevelsen – Vilken upplevelse/association skapar formen/färg/uttryck hos en seende person?

Komplettera med andra informationsbärare

För komplettering av den taktila information som 3D-modellen förmedlar kan man använda sig av andra informationsbärare, som till exempel:

 • Beskrivningar (skrift, inlästa, punktskrift)
 • Ljud
 • Foto och andra bilder, film, digitala 3D-modeller, VR, AR och projiceringar som på olika sätt visualiserar objektet och dess sammanhang.
 • Kopior tillverkade i autentiska material och tekniker – antingen av hela eller delar av originalet (t.ex. ansikte eller hand av en stor skulptur)
 • Material- och teknikprover
 • Taktila bilder i svällpapper
 • Taktila bilder i collageteknik
 • Taktila fotografier

Bildbeskrivningar och bildvägledningar återger bilden

För personer med synnedsättning eller blindhet finns i huvudsak tre möjligheter att återge bilder:

 • Bildbeskrivningar
 • Reliefbilder (taktila bilder)
 • Modeller

Taktila bilder behöver kompletteras med en beskrivning i ord  –  en bildbeskrivning. Bildbeskrivningen kan i sin tur kompletteras med en bildvägledning, som beskriver man hur man ska känna, i vilken ordning och vad man kan förvänta sig känna.

Bildbeskrivningar

 • kompletterar den visuella informationen
 • börjar med att beskriva helheten och går sedan in på detaljnivå.
 • kan förmedlas genom en närvarande person, en inläsning eller punktskrift
 • beskriver en bild (modell) – dess uppbyggnad, komposition och innehåll
 • bör vara sakliga, tydliga och enkla
 • ska vara lättlästa och inte för långa
 • ska endast innehålla information som är relevant för sitt sammanhang.