3D-modell av mänskligt kranium i den interaktiva utställningen Arkeoteket på Historiska museet i Stockholm.
3D-modell av mänskligt kranium i den interaktiva utställningen Arkeoteket på Historiska museet i Stockholm. Foto: ( CC BY)

1. Vad är en 3D-modell?

En 3D-modell är ett tredimensionellt objekt som tillverkats i en digitalt styrd process. Ofta kallas 3D-modeller för utskrifter eller print, även om de kan vara tillverkade i andra tekniker som t.ex. fräsning eller svarvning. 3D-modellens yta kan också efterbehandlas på olika sätt.

Den digitala information som ligger till grund för en 3D-modell kan antingen vara baserad på mätvärden från ett befintligt fysiskt objekt, eller skapas helt och hållet digitalt. 3D-modeller kan ha nästan vilken form eller geometri som helst, och även om olika plaster är det vanligaste materialet kan 3D-modeller framställas i andra material som metaller, glas och keramik.En 3D-modell kan också bli gjutform för andra material, som till exempel betong, vax, syntetiskt harts eller choklad.

3D-utskrifter i plast och gipskomposit av Alundaälen - en neolitisk ceremoniyxa. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)
3D-utskrifter i plast och gipskomposit av Alundaälen – en neolitisk ceremoniyxa. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)