Taktil 3D-modell av en kakelugn på Nordiska museet, Stockholm
Taktil 3D-modell av en kakelugn på Nordiska museet, Stockholm Foto: ( CC BY)

3. Varför 3D-modeller för taktil tillgänglighet?

3D-modeller kan öka den taktila tillgängligheten till objekt som inte får eller kan vidröras, genom att erbjuda en kännbar representation av objektets form och volym.

3D-modeller kan också vara förlagor för tillverkning av kopior i autentiska material, som ger ytterligare en dimension av taktil tillgänglighet.

  • En 3D-modell kan skapa en exakt taktil avbildning av ett objekts yta, form och volym.
  • En 3D-modell kan skalas upp, för att förtydliga detaljer som i originalstorlek är svåra att både se och känna, eller skalas ner, så att stora objekt enkelt kan kännas i sin helhet med händerna.
  • Att kunna känna hela modellen på en gång med händerna är särskilt viktigt för personer med nersatt syn, för att kunna uppfatta objektets helhet.
  • Förminskade 3D-utskrifter är också enkla att ta med på mobila guidningar och i uppsökande verksamhet.
  • Genom att göra de digitala 3D-filerna publikt tillgängliga, kan alla som har tillgång till en 3D-skrivare skriva ut sin egen modell.
  • 3D-utskrift är en snabb tillverkningsprocess, där modeller enkelt kan ersättas om de tappas bort eller går sönder.
  • En 3D-modell kan användas som förlaga för tillverkning av föremål i andra tekniker och material; t.ex. hantverksmässiga kopior i historiskt korrekt material och teknik, som ger taktila upplevelser av objektets autentiska materialitet.
  • Genom att ta mått på 3D-modellen i stället för på originalet, behöver inte originalet hanteras. En 3D-modell kan också användas för att skapa gjutformar, eller skrivas ut direkt i vax för att kunna användas vid metallgjutning i förlorad form.