Från verkligheten till Minecraft

Minecrafts värld består av block, inordnade i ett koordinatsystem där 1 block (för det mesta)=1 kubikmeter. Även luften består av osynliga block. Denna fyrkantiga värld kan beskrivas som ett regelbundet punktmoln, till vilket man kan översätta annan 3D-data. De begränsningar i höjd och djup som finns i Minecraft gör dock att 3D-data från verkligheten ofta måste anpassas för att bli användbart. Om bygget skall vara i samma skala som avatarerna i spelet, så motsvarar varje block 1 meter. För komplexa strukturer, blir dock detaljnivån ofta otillräcklig i skalan 1 block = 1 meter.

Att tänka på: Skall världen framför allt användas till att spela i? I så fall behöver skalan och naturen vara någorlunda korrekta. Olika block har olika egenskaper, och interagerar med varandra på olika sätt. T.ex. kan man inte få träd att växa på sten. Däremot kan man bygga träd var som helst. Bygger man sin värld mest för det visuellas skull; som ett digitalt modellbygge, är färg och textur på blocken viktigare än deras funktioner i spelet. Stora byggen begränsas av maxhöjden i Minecraft. När detta skrivs, i slutet av 2021. är maxhöjden 320 block. Om byggnaderna är det viktigaste – börja med dem, och anpassa sedan det omgivande landskapet.

Byggmaterial

Vid val av byggmaterial, behöver man i kreativt läge inte ta hänsyn till varken hållfasthet eller gravitation. Det går bra att bygga ett svävande hus av ylle, slem och honung. Byggmaterial hittar man inte enbart under fliken ”Tillverkning”. Det finns också block som går att använda som byggelement under flikarna ”Föremål” och ”Naturen”.

Kartor

Lantmäteriet har Minecraftkartor för alla Sveriges kommuner i storlek 8×8, samt högupplösta Minecraft-kartor i storlek 1×1 över Gotland, Visby, Gävle, Kiruna och Östergötland. Lantmäteriet erbjuder även öppna kartdata, som kan omvandlas till Minecraftkartor.

Ritningar, foton och rekonstruktionsteckningar

Kulturhistoriska byggnader är oftast väldokumenterade i ord och bild. Dokumentationen kan man hitta hos: Antikvarisk-topografiska arkivet och Vitterhetsakademiens bibliotekDiVA Portal: Digitala Vetenskapliga Arkivet och Bebyggelseregistret. Om möjligt – se och mät byggnaden på plats!

En ritning i Excel

Så här kan man göra kvadratiska rutor i Excel:

1.Välj Visa>Sidlayout.

2.Klicka i övre vänstra hörnet för att markera alla celler

3.Högerklicka i kolumnfältet, och sätt kolumnbredden till valfritt mått (t.ex. 0,3 cm).

4.Högerklicka i radfältet, och sätt radhöjden till samma mått.

5.Ändra eventuellt vyn tillbaka till normal, om du inte planerar att skriva ut ritningen och behöver se sidbrytningar och pappersstorlek.

Plan mark

Använd flygfunktionen i kreativt läge, för att spana runt efter en lämplig plan yta att börja bygga på. Allt som står i vägen kan hackas bort för hand, men för att snabbt röja stora, plana ytor, kan man använda kommandot /fill för att fylla valfri yta med luft. Exempel: /fill ~-18 ~-3 ~-18 ~18 ~ ~18 minecraft:air gör att allting i en 36×36 block stor kvadrat runt spelaren, ner till 3 blocks djup, byts ut mot luft; dvs. ingenting. På samma sätt kan man fylla valfri yta med andra material, t.ex. jord: /fill ~-18 ~-3 ~-18 ~18 ~ ~18 minecraft:dirt

Vatten

Vatten finns överallt i Minecraft, och det rinner av sin egen kraft in i nya fåror när man bryter bort jord- och sandblock. Vatten finns inte som eget block, men man kan tömma en vattenhink (med eller utan fisk eller axolotl) i en grop eller cistern för att vattenfylla den. Eftersom kommandot /fill kan användas för att ersätta en typ av block med en annan, så kan man även ersätta vatten med luft (eller annat valfritt material) för att t.ex. torrlägga en sjö. Vatten kan också sugas upp med en torr svamp.

Träd

I kreativt läge kan man antingen bygga eller plantera träd. För att plantera: ta bort ett block i jord, gräs eller podsol. Stoppa valfri planta i hålet, och gödsla med benmjöl. Poff!

Blommor och gräs

Blommor, gräs och buskar finns under fliken ”Naturen”.

Runda fyrkanter

Det går att bygga runda former, t.ex. pelare, torn, valv och kupoler, även med fyrkantiga block. Ju större diameter, desto rundare blir formen. Plotz är ett gratis hjälpmedel online, för att beräkna och rita upp runda former för Minecraft.

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Museer
  • Etiketter: Minecraft