Ervalla översvämning 30 mars 1968. Örebro läns museum. Foto: ( PDM)

Inledning: Open GLAM nu!

Välkommen till ”Open GLAM now!”, Riksantikvarieämbetets webinarieserie kring öppna kulturarvsdata och kulturarvsinstitutioner. I nio sessioner undersöker vi hur museer och kulturarvsinstitutioner kan öppna upp för sin publik med hjälp av digital data och media.

Open GLAM (en förkortning för gallerier, bibliotek, arkiv och museer på engelska) är en internationell rörelse kring öppna kulturarvsdata. Webinarierna ger ett introducerande tillvägagångssätt till ämnet: Vi tar upp frågor om open access till samlingar och försöker att stödja den digitala transformationen i kulturarvssektorn. Målet med ”Open GLAM nu!” är att hjälpa er att arbeta med befintliga data och skapa bättre, öppnare data. Detta är inte ett mål i sig själv – öppna kulturarvsdata är en del av ett större uppdrag och bör hjälpa din institution och dess samlingar att nå nya målgrupper, stödja forskning och uppnå era egna mål.

Här finns transkriptionen (utan beskrivningen av programmet – det finns här).

Vad kan du förvänta dig av denna webinarieserie?

Under serien delar 22 internationella talare från kulturarvsinstitutioner och Open GLAM-rörelsen sina insikter med dig. Våra sessioner omfattar ämnen som möjligheter och chanser med samarbeten, datakvalite, arbeten med olika målgrupper, upphovsrätt, länkade öppna data och databaserade upplevelser. Dessutom diskuterar vi chansen med att skapa nya kopplingar mellan samlingar, föremål, kulturarv – och samhället, forskare och skapare. Talarna kommer från mycket olika institutioner och bakgrunder, så att vi kommer att höra flera olika perspektiv på dessa ämnen.

Hur kan du få ut det mesta av ”Open GLAM nu”?

Du kan hitta en översikt över alla sessioner på denna webbplats. Alla enskilda presentationer och alla mötesinspelningar finns också tillgängliga i en spellista på Youtube. Du kan dock också gå igenom sammanfattningarna, där du hittar länkar till motsvarande sessioner och presentationer inbäddade i artiklarna. Allt material, både sammanfattningarna och det audiovisuella materialet, delas under CC BY.

Vad betyder ”öppen” egentligen?

Open GLAM går tillbaka till ett initiativ från Open Knowledge Foundation och ”främjar fri och öppen tillgång till digitalt kulturarv”. Precis som den här serien visar, är det ett verkligt globalt nätverk av människor och institutioner som försöker göra kulturarv tillgängligt för alla. Och vad betyder ”öppen” exakt?

”Open means anyone can freely access, use, modify, and share for any purpose (subject, at most, to requirements that preserve provenance and openness).”
Open Definition by the Open Knowledge Foundation

Open GLAM-initiativet har kontinuerligt arbetat med de fem principerna:

    1. Tillgängliggöra kunskapen (metadata) om objekt under en fri licens

Detta innebär att du delar den digitala kunskapen som din institution har om ett objekt eller en praxis med CC0. Det är också ett krav för att ingå i Europeana och K-samsök. Syftet är att göra dina data återanvändbara och upptäckbara – och att hjälpa till att sprida kunskapen fritt. OBS: Det betyder inte att du behöver dela det digitala objektet, till exempel en bildfil, med en öppen licens. Det handlar bara om metadata, informationen om objektet som till exempel finns i ditt samlingsförvaltningssystem.

    1. Den digitala representationen av ett objekt som inte längre är upphovsrättskyddat ska bevaras i Public Domain

Om en målnings upphovsrätt har löpt ut lägger vissa institutioner nya rättighetsmärkningar till den digitala kopian. Ett verket är i Public Domain när det har identifierats som fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner, inklusive alla relaterade närstående rättigheter. Då får man kopiera, sprida, distribuera och framföra verket, även i kommersiellt syfte utan att fråga om lov.

Ur ett open GLAM-perspektiv är det problematiskt eftersom denna praxis förhindrar möjligheten att dela och återanvända ett kulturarv som borde tillhöra alla. Du hittar mer information och forskning om denna aspekt i dokumentationen av det här mötet.

    1. Förklara hur andra skulle använda dina data och metadata

Hur ska din publik kunna använda dina data? Flera museer har publicerat motiveringar vad de önskar att användare ska kunna göra med sina digitala samlingar. Var transparent över vad du förväntar dig – det hjälper användare att veta vad de kan göra med dina data.

    1. Om data publiceras, använd maskinläsbara filtyper

Om dina data inte lagras i ett maskinläsbart format som XML, JSON eller CSV som strukturerad data, kan datorer inte läsa eller bearbeta dem. Det gör det omöjligt för söktjänster att hitta eller komma åt dem.

    1. Hitta nya möjligheter att engagera publiken genom digitala sätt

Dokumentationen är essentiell för att användare vet var de kan hitta dina data och tjänster. Var transparent för att andra ska kunna vara kreativa med dina data – det kan också hjälpa dig att lära dig mer om din samling. På K-samsök till exempel får vi meddelanden från användare varje vecka som vill hjälpa till och identifiera platser eller personer på fotografier eller berika ett objekts metadata.

Mer information

Ni är nyfiken att lära er mer om open GLAM och öppna kulturarvsdata? Här finns några källor som kan hjälpa er:

Europeana (2017): Insights from Met Open Access: why The Metropolitan Museum of Art has opened up its collections.

Jansson, Anna & Karin Glasemann (2019): Från open access till öppet museum. Digikult 2019.

Griswold, William (2019): Introducing Open Access at the CMA: For the Benefit of All the People Forever.

Haskiya, David (2019): Riksantikvarieämbetets stöd till museernas digitalisering. Digikult 2019.

Kapsalis, Effie (2016): The Impact of Open Access on Galleries, Libraries, Museums, & Archives.

McCarthy, Douglas  (2019): Uncovering the global picture of Open GLAM.

OpenGLAM: https://openglam.org (Principerna och definitionen av ”öppen” finns här)

Sanderhoff, Merete  (ed.) (2014): The Sharing is Caring anthology. Openness and sharing in the cultural heritage sector. SMK.

Tanner, Simon (2016): Open GLAM: The Rewards (and Some Risks) of Digital Sharing for the Public Good. In Andrea Wallace & Ronan Deazley (eds.): Display At Your Own Risk: An experimental exhibition of digital cultural heritage.

 

Den här webinarieserien är del av Riksantikvarieämbetets verksamhet under Europeana Common Culture-projektet.