Ervalla översvämning 30 mars 1968. Örebro läns museum.Foto: (PDM)

Inledning: Open GLAM nu!

Hej och välkommen till „Open GLAM nu!“, Riksantikvarieämbetets webinarieserie kring öppna kulturarvsdata och -institutioner. Tack för ert intresse! I detta möte introduceras seriekoncepten, vad Open GLAM egentlig betyder och innehåller och vad ni kan vänta er av dem följande mötena.

Här finns transkriptionen (utan beskrivningen av programmet – det finns här).

 

Ni är nyfiken att lära er mer om open GLAM och öppna kulturarvsdata? Här finns några källor som kan hjälpa er:

Europeana (2017): Insights from Met Open Access: why The Metropolitan Museum of Art has opened up its collections.

Jansson, Anna & Karin Glasemann (2019): Från open access till öppet museum. Digikult 2019.

Griswold, William (2019): Introducing Open Access at the CMA: For the Benefit of All the People Forever.

Haskiya, David (2019): Riksantikvarieämbetets stöd till museernas digitalisering. Digikult 2019.

Kapsalis, Effie (2016): The Impact of Open Access on Galleries, Libraries, Museums, & Archives.

McCarthy, Douglas  (2019): Uncovering the global picture of Open GLAM.

OpenGLAM: https://openglam.org (Principerna och definitionen av ”öppen” finns här)

Sanderhoff, Merete  (ed.) (2014): The Sharing is Caring anthology. Openness and sharing in the cultural heritage sector. SMK.

Tanner, Simon (2016): Open GLAM: The Rewards (and Some Risks) of Digital Sharing for the Public Good. In Andrea Wallace & Ronan Deazley (eds.): Display At Your Own Risk: An experimental exhibition of digital cultural heritage.

 

Den här webinarieserien är del av Riksantikvarieämbetets verksamhet under Europeana Common Culture-projektet.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad