Metadata – att ge 3D-modeller ett sammanhang, sökbarhet och användbarhet

För att en 3D-modell skall bli sökbar, användbar och begriplig, behöver den vid publicering åtföljas av så heltäckande information som möjligt.

Exempel på vad som kan ingå i beskrivningen:

Om objektet
 • Titel på objektet
 • Typ av föremål
 • Användningsområde
 • Tidsperiod/ålder
 • Stil/epok
 • Kulturtillhörighet
 • Material och färg
 • Tolkning av text/inskription
 • Mått/vikt
 • Skick
 • Konservering
 • Proveniens
 • Tillverkad av…
 • Tillverkningsdatum…
 • Ursprunglig ägare
 • Nuvarande ägare
 • Förvärvshistorik
 • Förvaringsplats
 • Ursprunglig plats
 • Hör ihop med
Upphov och upphovsrätt
 • Upphovsrätt (eller inte)
 • Upphovsrättslicens (Creative Commons)
 • Ursprungsår för verket
 • Namn på individ, grupp eller juridisk person som är upphov till verket
 • Nationalitet
 • Ålder, födelse- och ev. dödsår
 • Födelse- och ev. dödsort
 • Eventuella andra uppgifter, som yrkesroll och titel/examen
Processen
 • Geodata
 • Teknisk utrustning
 • Programvara
 • Antal foton (vid fotogrammetri)
 • Utförare
 • Institution
 • Licensering
 • Upphovsrätt
 • Ägare
Filegenskaper
 • Filnamn
 • Filtyp/format
 • Skapandedatum
 • Prefix (för att underlätta kategorisering av filerna)
 • Beståndsdelar (t.ex. en zip-fil som innehåller material i flera delar)
 • Operativsystem
 • Format/originalformat
 • Programvara för att öppna filen
 • Perceptuell hash
 • Kontrollsumma