Publicering på Sketchfab

Sketchfab är världens största plattform för publicering av 3D-modeller, med miljoner modeller och användare. Plattformen erbjuder ett flertal användbara funktioner för att presentera modellerna.

Det är också den plattform som till exempel British Museum, Världskulturmuseerna, Hallwylska och många fler museer och institutioner valt att använda för sina 3D-modeller. Sketchfab är en kommersiell plattform, men att skapa ett baskonto är gratis. För museer och institutioner är det även gratis att skapa ett s.k. Pro-konto.

 

Enkelt att ladda upp

Man kan i de flesta fall ladda upp sina modeller direkt från programmet man skapat dem i till Sketchfab. För att modellerna skall bli begripliga och användbara måste de förses med en utförlig beskrivning och gärna länkar till fördjupad information på andra platser. Det är också möjligt att i beskrivningen lägga in kompletterande fotografier, teckningar, kartor, med mera.

På Sketchfab kan man även lägga information till detaljer i modellerna via så kallade annoteringar, små siffermarkeringar med förklarande text. Det går också att lägga ljud till modellerna. Modellerna kan organiseras i kategorier och samlingar, samt förses med taggar för ökad sökbarhet.

Sketchfab innehåller dessutom instruktioner, artiklar och forum, som berör de flesta aspekter av skapande och publicering av 3D-modeller. Läs mer på Sketchfabs webbplats.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Museer