Publicering på Wikimedia Commons

Wikimedia Commons har utvecklats från sin ursprungliga roll som fildatabas för Wikimediaprojekt till en databas för fria faktarelaterade bilder, som ska kunna användas i pedagogiskt syfte.

Wikimedia Commons är ett mediearkiv bestående av bilder, filmer, ljudklipp och andra mediefiler som främjar kunskap och bildning och som får användas, bearbetas och spridas i valfritt syfte. Godkänt innehåll för Wikimedia Commons begränsas alltså av att även en 3D-modell potentiellt ska kunna användas i pedagogiskt syfte. På engelska: ”realistically useful for an educational purpose”.

Även filformatet kan vara begränsande. Än så länge kan enbart 3D-modeller i filformatet .stl laddas upp till Wikimedia Commons. Detta format stöder inte texturer. Det innebär att modeller där en fotorealistisk yta är viktig för att förstå eller kunna uppleva objektet, inte lämpar sig för publicering enbart i detta format.

Om ett 3D-objekt redan finns i .stl-format, så kan man följa denna guide för uppladdning på Wikimedia Commons.

Är modellen användbar för Wikimedia Commons?

För att avgöra om modellen är användbar för Wikimedia Commons kan man ställa sig följande frågor:

 • Uppfyller modellen kravet på att vara till nytta i något befintligt Wikimedia-projekt, eller annars för bildande ändamål?
 • Är föremålet tillräckligt unikt och användbart för bildande ändamål, med tillräckligt mycket information kopplad till sig, för att bli ämne för en egen artikel på Wikipedia?
 • Finns det befintliga artiklar på Wikipedia, som föremålet kan illustrera? Kolla även upp andra språk, framför allt engelska.

Lägg till en artikel på Wikipedia

De 3D-modeller som publiceras på Wikimedia Commons bör antingen åtföljas av en egen artikel, eller illustrera någon befintlig artikel på Wikipedia.

Använd Wikipedias sökfunktion för att undersöka befintligt relaterat material – både på svenska och engelska. Detta ger både en bild av hur väl förankrat ämnet är på Wikipedia, och underlättar det kommande arbetet med att länka artikeln till angränsande artiklar.

Att skriva artiklar för Wikimedia – några generella råd:

 • Lägg inte upp upphovsrättsskyddat material utan tillstånd! Du kan ladda upp eget material under en fri licens eller välja media från det fria biblioteket Wikimedia Commons.
 • Om du ska utöka en befintlig artikel – undersök först om det inte finns en mera specialiserad artikel där den kompletterande informationen passar bättre.
 • Gör sökningar inom det aktuella ämnet på Google och andra sökmotorer. Kanske finns där mera information?
 • Tänk på att även om andras verk kan användas som informationskällor, så måste alla bidrag till Wikipedia författas på egen hand. Att enbart ”klippa-och-klistra” andras verk är inte tillåtet.
 • Om du ska skapa en helt ny artikel – försök hitta lämpliga artiklar som kan länka till den nya sidan.
 • Om artikeln blir lång, dela upp den i flera avsnitt med hjälp av underrubriker.
 • Glöm inte ange källhänvisningar.
 • Berätta om dig själv, dina kunskaper och din erfarenhet på din användarsida. Det ger ofta mer trovärdighet till dina artiklar och redigeringar.

”Observera att du genom att bidra till Wikipedia godkänner att ditt textbidrag släpps under licensen Creative Commons erkännande-dela lika 3.0. Det innebär bland annat att du godkänner att din text kan redigeras eller kopieras av vem som helst. Du ansvarar även för att bidraget inte bryter mot upphovsrätten och att all information i bidraget är verifierbar.” (Källa: Wikipedia)

Se även Wikipedias egen webbplats för mer information om att skriva, publicera och redigera artiklar på Wikipedia.

Var en aktiv användare

För att få ut mesta möjliga av Wikipedia, är det viktigt att se sig själv som en del i en gemenskap, och aktivt ta del av denna gemenskap genom att:

 • redigera artiklar inom aktuella områden
 • ge sig in i principdiskussioner (utan egen agenda)
 • hjälpa andra Wikipedianer som saknar expertis inom aktuella områden genom att t.ex. förmedla bra och tillförlitliga källor
 • visa intresse för, och stödja Wikipedia.

Hantering av felaktiga fakta

”Vi har skapat en artikel på Wikipedia om ett föremål ur våra samlingar, och nu är det någon annan som lägger in felaktiga fakta där. Vad kan vi göra?”

Det går att ta bort icke källbelagda påståenden, eller sådana där källan är av dålig kvalitet. Om problemet med felaktiga fakta utan källa eller med bristfällig källa återkommer, så skriv om det på diskussionssidan och motivera varför påståendet bör tas bort. Om det dröjer innan någon erfaren Wikipedian kommer till hjälp, kan man kontakta Wikipedia via något av kontaktsätten på sidan Kontakta Wikipedia.

Är man en aktiv användare av Wikipedia, med många samarbetspartners, brukar man snabbt få hjälp med att ”städa upp” olämpliga redigeringar.