Riktlinjer och avtal för digitalisering

Här hittar du information om generella riktlinjer och avtal som kan vara till hjälp vid digitalisering av 3D-modeller.
Börja med att upprätta en plan för arbetet och ett avtal med utföraren som tydligt beskriver och reglerar rättigheterna till allt det material som produceras. Avtalet bör skrivas oavsett om arbetet utförs med interna eller externa resurser.

Att framställa 3D-modeller är tids- och arbetskrävande, samt förutsätter kunskaper och erfarenheter av utföraren för att resultatet skall bli bra. Ofta finns inte denna kompetens internt.

Innan arbetet påbörjas av extern utförare:

  • Fastställ syftet med framställning av 3D-modeller, och diskutera möjligheterna med planerad extern utförare.
  • Skriv ett avtal, innan arbetet påbörjas, som tydligt reglerar rättigheterna till allt material som framställs i processen.

Digisams vägledning för upphovsrätt

http://www.digisam.se/wp-content/uploads/2015/06/Vagledning_om_upphovsratt_och_angransande_lagstiftning_ver-2.0.pdf

Info och mallar som kan vara till hjälp

http://www.digisam.se/leveranser/avtalsmallar/

http://www.digisam.se/wp-content/uploads/2015/06/Rekommendation_for_oppna_data.pdf

http://www.k-blogg.se/2016/01/13/nya-riktlinjer-for-digitalisering-pa-riksantikvarieambetet/

Licensering

Creative Commons licenser: https://sv.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons

Generella riktlinjer för digitalisering

Oavsett om digitalisering sker genom 3D-modeller eller på annat sätt, finns en del generella riktlinjer. Här följer exempel på dessa. Mer information finns på: http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/9240

Öppna och länkade data

Digisam rekommenderar alla som arbetar med digitalt kulturarv att sikta mot den stjärnmodell som formulerats av Tim Berners-Lee, mannen bakom Internet. Läs mer här: http://www.digisam.se/wp-content/uploads/2015/06/Rekommendation_for_oppna_data.pdf

God praxis – på engelska

http://guides.archaeologydataservice.ac.uk/g2gp/Photogram_Toc

https://historicengland.org.uk/images-books/publications/photogrammetric-applications-for-cultural-heritage/

Att digitalisera – hur och varför?

Källa: Riksantikvarieämbetet, http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/9240