Så kan du omvärldsbevaka museernas digitalisering

En guide för dig som är intresserad av att omvärldsbevaka museernas digitalisering. Guiden ger dig vägvisning om hur du kan hålla dig uppdaterad om vad som sker inom området, vad de senaste nyheterna är, och, kanske viktigast, själv delta i nyhets- och kunskapsutbytet med dina kollegor. Guiden förutsätter att du redan känner till plattformar som Twitter, Facebook, Medium, med flera och förklarar således inte vad de, eller termer som hashtags, är.

Sociala medier

Många yrkesverksamma specialister inom museernas digitalisering är aktiva i sociala medier. Det är där du kan få reda på det allra senaste och även delta i samtal och meningsutbyten. 

Twitter

Twitter är den plattform där flest är aktiva och där också flest onlinekonversationer utspelar sig. Följande hashtags kan vara bra att följa:

 • #MuseTech – om hur digital teknologi kan stödja museiverksamhet
 • #OpenGLAM – om värdet av att göra digitala musei-, arkiv-, och bibliotekssamlingar fria att använda, för vilket syfte som helst.
 • #GLAMwiki – om hur museer, arkiv, och bibliotek och Wikimediarörelsen kan och bör samarbeta
 • #DigitaltKulturarv – en svensk hashtag som används av de få av oss i Sverige som arbetar med kulturarvsdigitalisering och när vi twittrar på svenska. Bidra gärna!!!
 • UK Museums Computer Group Committee Members – de som sitter i detta communitys styrgrupp

Det kan också vara en god idé att följa vissa personer på Twitter. Personer som twittrar mycket om just museernas digitalisering. Här är en lista med svenska twittrare du kan utgå ifrån: Svensk Digital GLAM.

Facebook

Det finns många grupper på Facebook att delta i, för att lära av andra och för att dela med sig av sina egna erfarenheter och kunskap. Som alla Facebookgrupper måste man ansöka om medlemskap, men det brukar aldrig vara något problem. Nedan ett urval aktiva grupper om kulturarvsdigitalisering.

Medium

Många personer och institutioner som är drivande inom museernas digitalisering är aktiva på bloggplattformen Medium. Där används, precis som på Twitter, hashtaggen #MuseTech för att markera inlägg som handlar just om museernas digitalisering. Du kan förstås också välja att på Medium följa enskilda skribenter.

Nätverk och communities

Det finns flera aktiva svenska och internationella professionella nätverk för digitaliseringsfrågor. Dessa har ofta också tillhörande nyhetsbrev, arrangerar konferenser, eller stödjer kunskapsutbyte på andra sätt.

 • IdeK – ett svenskt nätverk med fokus på museernas digitalisering
 • Immersiva upplevelser – ett svenskt nätverk för immersiva upplevelser – VR, AR, projektioner – i kulturarvsarbetet
 • International GLAM Labs Community – om experiementella data/digitala labb inom arkiv, bibliotek, och museisektorerna
 • EuropeanaTech –  tekniska digitaliseringsfrågor om Europeana
 • ai4lam – Artificial Intelligence for Labs, Archives, and Museums
 • Code4Lib – om bibliotekens digitalisering

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet har fått något av en renässans på sistone. De flesta som skriver dem är också aktiva på Twitter men kan i sina nyhetsbrev uttrycka sig i längre form. Nedan några nyhetsbrev som ofta(st) handlar om kulturarvsdigitaliseringsfrågor.

Mailinglistor och diskussionsgrupper

Det finns flera mailinglistor och diskussionsgrupper som behandlar digitaliseringsfrågor. Ofta är de specifika för en viss teknik eller applikationsområde.

 • United Kingdom Museums Computer Group (UKMCG) – allmänt om museernas digitalisering
 • ai4lam – specifikt om hur artificiell intelligens kan användas inom arkiv, bibliotek, och museer
 • EuropeanaTech – specifikt för tekniska frågor relaterade till Europeana men också en del allmänna datanära digitaliseringsfrågor

Chattkanaler

Slack blir alltmer populärt för att stödja interna konversationer inom organisationer, men det finns också många öppna kanaler. Några få av dessa relaterar till museernas digitalisering.

 • GLAMLabs – Slack för International GLAM Labs Communityt
 • AI4LAM – Slack för Artificial Intelligence in Librariers, Archives, and Museums

Konferenser

Konferenserna nedan är regelbundet återkommande och har fokus på digitaliseringsfrågor. Flera av dem fungerar också som nätverk/communities emellan konferenstillfällena.

Webbplatser med bra resurser om digitalisering

På dessa webbplatserna kan du hitta artiklar, vägledningar, manualer, fallstudier, mm. om museernas digitalisering.

Tidskrifter

Det finns ett fåtal tidskrifter och magasin om digitalisering och kulturarv.