På Utställningsverkstaden finns Jesper Cederlund, Oscar Engberg och Gustav Löfgren med olika tekniska inriktningar. Foto: ( CC BY)

Om Utställningsverkstaden

Utställningsverkstaden är en resurs för museer och kulturarvsaktörer

Verkstaden har en avancerad maskinpark för utställningsproduktion samt en bred kompetens inom området. Här finns möjlighet att pröva nya koncept och lösningar i direkta samarbeten med våra sakkunniga tekniker.

Vill du genomföra ett samarbetsprojekt?

För att genomföra ett samarbetsprojekt ska resultatet vara till nytta för fler och bidra till att utveckla utställningsmediet. Vi ser gärna samarbetsprojekt mellan flera olika museer och kulturarvsaktörer. Ta gärna kontakt med oss om du har en idé kring eller frågor om samarbetsprojekt.

Mer information finns här!

Råd och stöd och nätverkande

Vi ger råd och stöd kring utställningstekniska frågor. Vi håller också praktiska workshoppar och föreläsningar, samt faciliterar nätverkande inom utställningsteknik.

Läs mer här!

Verkstaden i sociala medier

Utställningsverkstaden är aktiva i sociala medier på följande platser:

Facebook
Instagram

Kontakta oss

Har du frågor kring utställningsteknik? Kontakta oss gärna med stora som små frågor!
Mejla Utställningsverkstaden, utstallningsverkstaden@raa.se eller direkt:

Gustav Löfgren Snickeri, material, konstruktion, 3D gustav.lofgren@raa.se 08-5191 88 03
Jesper Cederlund Ljus, elektronik jesper.cederlund@raa.se 08-5191 88 01
Oscar Engberg Medieteknik (ljud, video, multimedia, IT), elektronik oscar.engberg@raa.se 08-5191 88 02
Åsa Larsson Enhetschef asa.larsson@raa.se 08-5191 82 41