Checklista för varsam hantering av föremål

All förflyttning och fysisk hantering av föremål är förknippad med risker. All onödig hantering bör begränsas för att undvika skador.

Denna checklista tar upp några saker som kan vara bra att tänka på vid hantering och förflyttning av föremål som sker kortare sträckor och inom ett begränsat område.

Skyddskläder och utrustning

 • Bär inte kläder, klockor, smycken eller annat som kan repa ytor eller fastna i föremål.
 • Ha rena och torra händer. Håll händerna fortsatt rena genom hela hanteringen. Tänk på att det lätt kan överföras smuts mellan olika föremål.
 • Använd om möjligt handskar. Handskar skyddar dig själv mot smuts och ohälsosamma ämnen och skyddar även föremål från smuts och svett.  Byt handskarna när de är smutsiga. Tänk på att bomullshandskar kan bli hala när man bär vissa föremål som till exempel glas och porslin (EV LÄNK)
 • Använd skyddsmask och annan skyddsutrustning om föremålen finns i en smutsig eller dammig lokal. Alla museisamlingar kan innehålla ohälsosamma ämnen. (EV- LÄNK)
 • Använd om möjligt rullvagnar för längre förflyttningar.

Innan  hantering

 • Kontrollera om föremålet har svaga eller extra ömtåliga delar. Extremt sköra föremål, med till exempel flagnande färg eller porösa ytor, kan behöva säkras innan förflyttning. Ta vid behov hjälp av en konservator.
 • Ordna slutstationen och se till att förflyttningsvägen är fri från möbler, stängda dörrar och liknande, innan förflyttningen påbörjas.
 • Markera utanpå lådor om de är extra ömtåliga eller behöver bäras på ett speciellt sätt, till exempel med uppåtpilar.
 • Tänk på att en hastig förändring i klimatet runt föremålet kan orsaka skador om föremål flyttas utomhus och mellan olika lokaler.

Vid hantering

 • Bär helst ett föremål i taget. Fler små föremål kan bäras i en låda eller på en bricka. Detta gäller särskilt för mindre föremål som annars riskeras att tappas bort.
 • Lyft och bär inte föremål i handtag, hänklar, öron, armstöd eller liknande. Dessa kan vara sköra.
 • Håll föremål med båda händerna och stöd det om möjligt undertill. Vid behov kan en bricka, korg eller låda användas. Använd vid behov packmaterial som stöd i botten och mellan föremål. Använd inte för stora lådor så att föremål rullar omkring.
 • Sätt helst inte ned föremål direkt på golvet. Använd något mjukt som barriär. Detta gäller även när föremål lutas mot en vägg.
 • Var alltid fler när tunga och stora föremål ska flyttas. Tänk på att skydda fötterna med till exempel skor med stålhätta.

Hantering av möbler

 • Ta tag undertill i bärande delar. Undvik att bära i armstöd, karmar, ben, ryggar, handtag, dekorativa element och liknande.
 • Möbler på hjul bör inte rullas på hjulen. Hjul och hjulfästen kan vara sköra och det finns risk att möbelbenen bryts av.
 • Säkra lösa element som skåpsdörrar, hyllplan, lådor, bordsklaffar, bordsskivor och liknande. Dessa kan annars riskera att slås upp eller trilla ut. Ta bort säkring efter förflyttningen.
 • Vissa möbler är demonterbara. Undersöka om dessa går att ta isär och flyttas var för sig.
 • Är möbeln stor kan pall-lyftare behöva användas. Förankra möbeln ordentligt. Skydda möbeln mot förankringsband med hjälp av barriärer av till exempel polyetenskum.

Hantering av måleri på duk och pannå

 • Säkra upphängningsanordningar. En vajer eller liknande kan skava eller slå mot målningen, om den får hänga fritt.
 • Kontrollera att ramen är stabil, att duken eller pannån sitter på plats och att kilarna är intryckta.
 • Håll och bär inte i eventuella dekorelement på ramen.
 • Bär målningen med motivet riktad mot dig. Se till att inte knappar, spännen och skärp skaver eller fastnar i föremålet.

Hantering av textilier

 • Flytta om möjligt textilier plant liggande i en låda med silkespapper. Om textilen är stor kan den vikas mjukt, med framsidan utåt, runt tygklädda papprullar

Hantering av glas och keramik

 • Lyft med stöd undertill.
 • Avlägsna lock och dylikt innan flytt.