Foto: ( CC BY)

Ljussättning

Ljus är en förutsättning för att kunna se och uppleva en utställning men det har också en nedbrytande effekt på många museiföremål.

Det finns ingen ”säker” ljusnivå för museiföremål. Allt ljus orsakar skador men ljus med kortare våglängd är i allmänhet mer skadligt än ljus med längre våglängd. UV-strålning är än mer kortvågig än synligt ljus och därmed mer skadlig. Eftersom UV dessutom inte bidrar till vår synupplevelse bör man så långt det är möjligt undvika UV, t.ex. genom att skärma av dagsljus med hjälp av gardiner eller använda filter.

Värme från ljuskällor kan påverka föremål direkt såväl som indirekt. Ökad temperatur leder till att kemiska reaktioner accelereras. Dessutom kan luften vid föremålet bli för torr, vilket kan orsaka sprickor och färgbortfall.

Man kan minska risken för ljusskador genom att minska belysningsstyrkan eller genom att förkorta tiden föremålet är belyst. Genom att använda närvarodetektorer kan man styra ljuset så att ljusnivån ökar när en besökare går in i ett rum eller närmar sig en monter.

Tillgänglighet

Tillräcklig belysning och god ljussättning är viktigt för god tillgänglighet. När man är äldre, eller när föremålet har mörka ytor, låg kontrast eller fina detaljer, kan mer ljus behövas. Om föremålet är ljuskänsligt kan detta kompenseras med kortare utställningstid.

Det handlar inte bara om hur mycket ljus utan lika mycket om ljussättningen. Bländning, ramper utan märkning, mycket vitt och avsaknad av kontraster samt störande reflexer kan ställa till problem.

Energieffektivitet

Belysning står för en stor del av elanvändningen i samhället. Av den anledningen har EU beslutat om en utfasning av ineffektiva ljuskällor till förmån för energieffektivare alternativ. Glödlampan har fasats ut och nu pågår en utfasning av halogenlampor. LED är den belysningsteknik som utvecklas snabbast och används idag på många museer.

Litteraturtips om ljus

Tidens tand – Förebyggande konservering. 1999. M. Fjaestad (red.). Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Thomson, G. 1986. The museum environment. Butterworth-Heinemann, London.

Michalski, S. Agent of Deterioration: Light, ultraviolet and infrared. Webbartikel på Canadian Conservation Institutes webbsida.

Druzik, J. & Michalski, S. 2011. Guidelines for selecting solid-state lighting for museums. Canadian Conservation Institute & The Getty Conservation Institute.

Vårda väl: LED-belysning. Riksantikvarieämbetet.

Vårda väl: Ljusets påverkan på museiföremål. Riksantikvarieämbetet.

Vårda väl: Ljusmätning. Riksantikvarieämbetet.

Standarder

SIS-CEN/TS 16163:2014. Bevarande av kulturarv – Riktlinjer och processer för ljussättning av utställningar. Svenska institutet för standarder, SIS.

CIE 157:2004. Control of damage to museum objects by optical radiation. Commission Internationale de l’Eclairage, Wien.