Bronsstaty där en panter hänger över trädstam
Panter på trädstam av Einar Luterkort från 1955. Foto: ( CC BY)

Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst

Offentlig konst är en del av det moderna kulturarvet. Eftersom den är hårt utsatt för både för väder och vind och för mänskliga påfrestningar, som till exempel klotter och skadegörelse ställer den särskilda krav på förvaltning.

Rapporten Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst beskriver hur man på ett systematiskt sätt kan planera, genomföra och följa upp förvaltningen av den offentliga konsten. Dessa riktlinjer kan användas av exempelvis kommuner och landsting, eller andra aktörer i förvaltande position.

Rapporten är ett resultat av FoU-projektet Riktlinjer för offentlig konst som genomfördes vid Helsingborgs kulturförvaltning 2011, och är baserad på praktiska och teoretiska erfarenheter av förvaltning av offentlig konst i Helsingborgs stad. Projektet har finansierats med Riksantikvarieämbetets FoU-medel.