Allmänna frågor om Riksantikvarieämbetet

Här har vi samlat några frågor som vi ofta fått från allmänheten, skolor eller media om Riksantikvarieämbetet.

Vad gör Riksantikvarieämbetet?

Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Vi gör det genom att leda och stödja andra. Vi ser till så att kulturarvet är en del av samhällsutvecklingen. Här kan du läsa mer om vårt uppdrag. Och här kan du läsa mer om vår organisation.

Vad är kulturmiljö och kulturarv?

Kulturarv avser alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, föremål, konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, kunskaper etc.) för mänsklig påverkan. Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. Läs mer under Kulturarv.

Hur många arbetar på Riksantikvarieämbetet?

Vi är cirka 250 medarbetare.

Var finns Riksantikvarieämbetet?

Vi har verksamhet i Stockholm, Visby, Tumba och på besöksmålet Glimmingehus.

Får man komma på studiebesök till Riksantikvarieämbetet?

Ja, till informationstorget i Östra stallet i Stockholm är du välkommen som vill läsa eller låna litteratur, eller söker arkivmaterial i ämnen som arkeologi, konst- och byggnadshistoria, numismatik och kulturmiljövård. Där kan även besökare till fornminnesregistret på plats söka och studera svenska fornminnen. I Visby tar vi även emot studiebesök i mån av tid.

Vilket departement bestämmer över Riksantikvarieämbetet?

Myndigheten lyder under kulturdepartementet och vårt uppdrag fastställs av regeringen. Viktiga mål för verksamheten inom kulturmiljöområdet är ett bevarat och försvarat kulturarv, respekt för olika gruppers kulturarv samt allas förståelse för, delaktighet i och ansvarstagande för den egna kulturmiljön.

Hur stort är det årliga anslaget?

På sidan Styrning och uppföljning kan du läsa mer om vårt årliga anslag och hur vi får våra uppdrag.