Tillgänglighetsredogörelse

Riksantikvarieämbetet arbetar ständigt med att förbättra webbplatsens och våra sök- och registreringstjänsters tillgänglighet. Här har vi beskrivit vad som är under arbete för att uppfylla en god tillgänglighet och en tidsplan för när arbetet ska vara klart.

Vi strävar efter att vår webbplats och våra sök- och registreringstjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett eventuell funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. I största möjliga mån har vi försökt uppfylla de standarder (WCAG 2.1 på nivå AA) som lagen om tillgänglighet till digital offentlig service anger som vägledning. Du kan läsa mer om dem på webbplatsen webbriktlinjer.se som ges ut av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Här beskriver vi tillgängligheten för respektive webbplats och tjänst för de som ännu inte uppfyllt standarden samt hur du gör för att få hjälp med att begära ut mer tillgängliga versioner av informationen tills kraven är åtgärdade. Om du skulle upptäcka något problem som inte är beskrivet på här, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret nedan så att vi får kännedom om att problemet finns.

Helt förenliga


Raa.se

Helt förenlig

Bidrag.raa.se (Platina-portal)

Helt förenlig

Styleguide

Helt förenlig

Delvis förenliga


Följande sök- och registreringstjänster är ännu inte förenliga med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Arkivsök

 • Dokument i formatet PDF och andra dokumentformat på webbplatsen kan sakna delar av de tillgänglighetsaspekter som anges i direktivet eftersom det bedömts som en oskäligt betungande anpassning att göra dessa. [WCAG]

Runor

 • Lang-attribut saknas på paragrafer där olika språk förekommer. Exempelvis vid översättningen av runtexterna. [ WCAG 2.2.1 (AA) ]
 • Språk-attribut sätts inte dynamiskt när man väljer språk. [ WCAG 1.3.1 (A) ]
 • Dokument i formatet PDF och andra dokumentformat på webbplatsen kan sakna delar av de tillgänglighetsaspekter som anges i direktivet eftersom det bedömts som en oskäligt betungande anpassning att göra dessa. [WCAG]

Selfservice

 • Rubrikstrukturen vid öppen dialog är inte helt korrekt. [WCAG 1.3.1] (A)
 • Vissa texter innehåller inte tillräckligt hög kontrast [WCAG 1.4.3] (AA)
 • Beskrivande etiketter saknas för dialoger [WCAG 4.1.2] (A)
 • Avatarbilder saknar alternativ text [WCAG 1.1.1] (A)
 • Vissa etiketter saknar korrekt koppling till formulärkontroll [WCAG 2.4.6] (AA)

UGC-hubben

 • Zoom på sidan är avstängd [WCAG 1.4.4] (AA)

Fornsök

 • Rubrikstrukturen är inte helt korrekt i vissa fall. [WCAG 1.3.1] (A)
 • Felaktigt roll-attribut används för teckenförklaring [WCAG 4.1.2] (A)
 • Vissa texter innehåller inte tillräckligt hög kontrast [WCAG 1.4.3] (AA)
 • Utskriftssidor saknar språkangivelse. [ WCAG 1.3.1 (A) ]
 • Vissa etiketter saknar korrekt koppling till formulärkontroll [WCAG 2.4.6] (AA)
 • Beskrivande etiketter saknas för dialoger [WCAG 4.1.2] (A)

Fornreg

 • Rubrikstrukturen är inte helt korrekt i vissa fall. [WCAG 1.3.1] (A)
 • Felaktigt roll-attribut används för teckenförklaring [WCAG 4.1.2] (A)
 • Vissa texter innehåller inte tillräckligt hög kontrast [WCAG 1.4.3] (AA)
 • Utskriftssidor saknar språkangivelse. [ WCAG 1.3.1 (A) ]
 • Vissa etiketter saknar korrekt koppling till formulärkontroll [WCAG 2.4.6] (AA)
 • Beskrivande etiketter saknas för dialoger [WCAG 4.1.2] (A)

Fältreg

Fältreg är en app för arkoeloger i fält för att registrera lämningar ute i fält hitta information om åtkomst, handledningar med mera.

 • Princip 1: Möjlig att uppfatta – användare kan ta till sig innehållet genom olika sinnen (syn, hörsel, taktik)
  Applikationen har funktionalitet som enbart beskrivs med symboler
 • Princip 2: Möjlig att kontrollera – användare kan interagera på olika sätt (mus, keyboard, touch, skärmläsare m.m.)
  Applikationen går inte att navigera med tangentbord
  Focusmarkör fastnar vid tangentbordsnavigation
  Vissa interagerbara element saknar namn
  Applikationen saknar logisk tab-ordning
  Focusmarkör är inte alltid synlig
 • Princip 3: Möjlig att förstå – läsvänligt, förutsägbart och användare får hjälp
  Inkonsekvent navigation
 • Princip 4: Robust – Innehållet behöver kunna tolkas av olika webbläsare och hjälpmedel
  Interagerbara element har inte korrekta namn och roller och kan inte identifieras programmatiskt.
  Meddelanden som inte är i focus presenteras inte

Vi arbetar med ovanstående punkter och beräknar att det ska vara klart 2025.

Inte förenliga


Följande tjänster är inte förenliga med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. och planeras åtgärdas så snart som möjligt.

Bebyggelseregistret, BeBr

 • Beskriva med text allt innehåll som inte är text. WCAG 1.1.1 (A)
 • Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video. WCAG 1.2.1 (A)
 • Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…). WCAG 1.2.2 (A)
 • Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar. WCAG 1.2.3 (A)
 • Texta direktsändningar. WCAG 1.2.4 (AA)
 • Syntolka videoinspelningar. WCAG 1.2.5 (AA)
 • Ange i kod vad sidans olika delar har för roll dvs att struktur och förhållanden ska vara programmatiskt eller textuellt framgående. WCAG 1.3.1 (A)
 • Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning. WCAG 1.3.4 (AA)
 • Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud. WCAG 1.4.2 (A)
 • Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund. WCAG 1.4.3 (AA)
 • Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm. WCAG 1.4.10 (AA)
 • Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet. WCAG 2.1.1 (A)
 • Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar WCAG 2.2.1 (A)
 • Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser. WCAG 2.2.2 (A)
 • Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll. WCAG 2.4.1 (A)
 • Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter. WCAG 2.5.3 (A)
 • Ange språkförändringar i koden. WCAG 3.1.2 (AA)
 • Var konsekvent i navigation, struktur och utformning. WCAG 3.2.3 (AA)
 • Skapa tydliga och klickbara fältetiketter. WCAG 3.3.2 (A)
 • Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner. WCAG 3.3.4 (AA)
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. WCAG 4.1.2 (A)

På grund av att BeBr är planerad att stängas och dess funktionalitet flyttas till en ny tjänst kommer den inte att anpassas tillfullo i dess nuvarande form utan den kommande ersättningstjänsten hanterar förändringsbehoven. Planerad lansering är 2024.

E-utbildningar

Riksantikvarieämbets digitala utbildningar för självstudier inom kulturarvsområdet; Tillgängliga natur- och kulturområden, Fornminnesinformation och kulturmiljöregistret, Ohälsosamma ämnen i samlingar samt
PBL och kulturvärden.

Brister avseende tillgänglighet:

 • Vissa texter håller inte tillräckligt hög kontrast
 • Bristfällig tabb-ordning och synlighet vid tangentbordsnavigering
 • Utbildningen är inte optimerad för att fungera väl med t.ex. skärmläsare
 • Filmer startar automatiskt
 • Utbildningen byter sida automatiskt när filmer tar slut.
 • Vissa bilder innehåller text som därmed inte är läsbar av skärmläsare.
 • Vissa rubriker är inte tillräckligt tydliga.
 • Filmer behöver syntolkas.
 • Vissa länkuppställningar kan göras tydligare för användaren
 • Logotyp-bilder saknar alternativ text. [ WCAG 1.1.1 (A) ]
 • Länkade bilder saknar alternativ text. [ WCAG 2.4.4 (A) ]
 • Sidan saknar språkangivelse. [ WCAG 1.3.1 (A) ]
 • Vad sidans olika delar har för roll anges inte i kod. [ WCAG 1.3.1 (A) ]
 • Vissa länkar, ljudspelare samt knapp på/av har låg kontrast. [ WCAG 1.4.3 (AA) ]

Vi arbetar med ovanstående punkter och beräknas vara åtgärdade 2025.

Kringla

 • Beskriv med text allt innehåll som inte är text. [ WCAG 1.1.1 (A) ]
 • Ange i kod vad sidans olika delar har för roll. [ WCAG 1.3.1 (A) ]
 • Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken [ WCAG 1.3.3 (A) ]
 • Märk upp vanliga formulärfält i koden. [ WCAG 1.3.5 (AA) ]
 • Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord [ WCAG 1.4.12 (AA)]
 • Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla [ WCAG 1.4.13 (AA)]
 • Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund [ WCAG 1.4.3 (AA) ]
 • Se till att text går att förstora utan problem [ WCAG 1.4.4 (AA) ]
 • Använd text, inte bilder, för att visa text [ WCAG 1.4.5 (AA) ]
 • Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar [ WCAG 2.2.1 (A) ]
 • Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll. [ WCAG 2.4.1 (A) ]
 • Skriv beskrivande sidtitlar [ WCAG 2.4.2 (A) ]
 • Gör en logisk tabbordning [ WCAG 2.4.3 (A) ]
 • Skriv tydliga länkar [ WCAG 2.4.4 (A) ]
 • Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus [ WCAG 2.4.7 (A) ]
 • Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter [WCAG 2.5.3 (A) ]
 • Ange språkförändringar i koden [ WCAG 3.1.2 (AA) ]
 • Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt [ WCAG 3.3.1 (A) ]
 • Skapa tydliga och klickbara fältetiketter [ WCAG 3.3.2 (A) ]
 • Ge förslag på hur fel kan rättas till [ WCAG 3.3.3 (AA) ]
 • Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner [ WCAG 3.3.4 (AA) ]
 • Se till att koden validerar [ WCAG 4.4.1 (A) ]
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel [ WCAG 4.4.2 (A) ]
 • Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus [ WCAG 4.4.3 (AA) ]

På grund av att Kringla är planerad att stängas och dess funktionalitet flyttas till en ny tjänst kommer den inte att anpassas tillfullo i dess nuvarande form utan den kommande ersättningstjänsten hanterar förändringsbehoven. Planerad lansering 2025.

Öppna data

I Riksantikvarieämbetets Öppna-dataportal tillgängliggörs framför allt geodata med tillhörande metadata och vänder sig till dig som till exempel är utvecklare eller GIS-användare. 

 • Ange i kod vad sidans olika delar har för roll. [ WCAG 1.3.1 (A) Öppna data, Nerladdning ]
 • Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla. [ WCAG 1.3.2 (A) Öppna data ]
 • Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning. [ WCAG 1.3.4 (AA) Nerladdning ] 
 • Märk upp vanliga formulärfält i koden. [ WCAG 1.3.5 (AA) Nerladdning ] 
 • Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund. [ WCAG 1.4.3 (AA) Nerladdning ]
 • Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm. [ WCAG 1.4.10 (AA) Öppna data, Nerladdning ]
 • Content on Hover or Focus. [ WCAG 1.4.13 (AA) Öppna data ]
 • Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet. [ WCAG 2.1.1 (A) Öppna data ]
 • Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation. [ WCAG 2.1.2 (A) Öppna data ]
 • Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll. [ WCAG 2.4.1 (A) Datauttag ] 
 • Skriv beskrivande sidtitlar. [ WCAG 2.4.2 (A) Datauttag ]
 • Gör en logisk tabbordning. [ WCAG 2.4.3 (A) Öppna data ]
 • Skriv tydliga länkar. [ WCAG 2.4.4 (A) Nerladdning, Datauttag ]
 • Erbjud användarna flera olika sätt att navigera. [ WCAG 2.4.5 (AA) Datauttag ]
 • Skriv beskrivande rubriker och etiketter. [ WCAG 2.4.6 (AA) Nerladdning , Datauttag ]
 • Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus. [ WCAG 2.4.7 (AA) Öppna data, Datauttag ]
 • Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter. [ WCAG 2.5.3 (A) Öppna data, Nerladdning, Datauttag ]
 • Ange sidans språk i koden. [ WCAG 3.1.1 (A) Nerladdning, Datauttag ]
 • Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt. [ WCAG 3.3.1 (A) Nerladdning ]
 • Skapa tydliga och klickbara fältetiketter. [ WCAG 3.3.2 (A) Öppna data, Nerladdning ]
 • Se till att koden validerar. [ WCAG 4.1.1 (A) Datauttag ]
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. [ WCAG 4.1.3 (A) Öppna data, Nerladdning] 

Vi arbetar med ovanstående punkter och beräknar att det ska vara klart 2025.


Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av våra webbtjänster.

 • Senaste bedömningen gjordes den 22 januari 2024.
 • Redogörelsen uppdaterades den 25 april 2024.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från någon av ovanstående tjänster i något annat format, till exempel; Tillgänglig PDF, stor text, lättläst eller ljudinspelning kan du meddela oss via formuläret nedan.

Du kan även kontakta oss på:

Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vår webbplats och sök- och registreringstjänsters tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

 • Det är såklart frivilligt att fylla i din epostadress,men vi behöver den om du vill ha återkoppling.
 • Hidden
  MM slash DD slash YYYY

GDPR: I samband med att du skickar in ditt meddelande samlar vi in och behandlar personuppgifter, om du valt att fylla i dessa. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina påpekande om bristande webbtillgänglighet eller önskemål om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.