Projekt

På Riksantikvarieämbetet arbetar vi med ett flertal projekt och samarbeten.

Här presenterar vi några av våra projekt utifrån ämnesområde.

Arkeologi, fornlämningar och fynd

Runsvenska skrifttraditioner

Syftet med projektet är att studera likheter och olikheter i det vikingatida skriftsystemet med utgångspunkt i de uppländska runinskrifterna och att undersöka hur dessa förändringar har gått till och hur den vikingatida runraden användes som skriftsystem på olika platser.

Runristandets dynamik

Syftet med projektet är att uppnå en syntes om runristares relationer till varandra och deras betydelse i samhället under vikingatid och tidig medeltid.

Digital kulturarvsdata

DAP

Programmet Digitala Arkeologiska Processer utgör ett försök att ta itu med ett antal problem och brister som präglar förvaltning, överföring, och lagring av digital kulturarvsdata i Sverige. Programmet innebär därför samarbete med ett flertal olika intressenter.

EU-projekt

Europeana

Den stora europeiska databasen Europeana är initierat av den europeiska kommissionen och EU:s medlemsländer. Där finns länkar till många miljoner digitala objekt som kan tillgängliggöra Europas kulturella och vetenskapliga arv för alla, samlat i ett virtuellt bibliotek.

Du kan exempelvis hitta miljontals av böcker, målningar, filmer och musik som digitaliserats. Riksantikvarieämbetet anpassar och levererar information från Riksantikvarieämbetet såväl som flera andra svenska minnesinstitutioner via K-samsök som är den samlade noden för svensk kulturarvsinformation.

Kulturarvsinkubatorn

Under tre år pågår projektet Kulturarvsinkubatorn som skapar förutsättningar för företagande inom kulturarvsområdet inriktat på digitala tjänster och produkter.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: