Första omgången i Kulturarvsinkubatorns program 2019

Anmälningstiden till Kulturarvsinkubatorns första programomgång till företag har gått ut.

Vi ser fram emot en kreativ, spännande och utvecklande vår tillsammans med de företag och entreprenörer som deltar.

Hann du inte anmäla dig? Misströsta inte. I september börjar nästa programomgång. Information och anmälan kommer ut under våren 2019.

Läs fler av Kulturarvsinkubatorns nyheter.