Hack for Heritage 2020 – online edition

Under helgen den 25–27 september 2020 samlades ett 20-tal personer från hela landet och skapade nya kreativa och spännande idéer och koncept utifrån årets teman: Tillgänglighet, hållbarhet och framtidstrender. Årets hack gjordes helt digitalt och huvudsändningarna hölls i Riksantikvarieämbetets studio i Visby.

Läs mer på Hack for Heritage hemsida.

Läs fler av Kulturarvsinkubatorns nyheter.