We Are Museums 2019

För 6:e året genomfördes We are museums den 27–29 maj i Katowice, Polen. En konferens för museimänniskor, entreprenörer och innovatörer. Konferensen ägde rum i industrimuseet Muzeum Slaskie, på ett område där det tidigare låg kolgruvor.

 

Muzeum Slaskie, Katowice. Foto: Maria Svensk (CC BY)

Omkring 250 personer från ett stort antal länder samlades och diskuterade, inspirerades och utbytte idéer och erfarenheter från många aspekter av museisektorn. Konferensen hade för året tre genomgående fokusområden; Local Love, Museum For Good och Entrepreneurship Museum. Dessa teman var utgångspunkt i de föredrag och samtal som fördes på scen.

Samtal fördes också kring museernas roll som samhällsaktör. Hur kan museer bidra till lokalsamhället där de befinner sig? Hur kan de bidra till en positiv och inkluderande samhällsutveckling? Hur kan museer bidra till det bättre, både för människor och planeten?

Bland många exempel kan nämnas ett projekt om Art Theraphy som drivas av Montreal Museum of Fine Arts. Här tar man emot besökare med mentala hälsoproblem, ätstörningar och tvångsbeteenden, som fått museibesök utskrivna på recept. På museet finns också en heltidsanställd konstterapeut som hjälper besökarna att uttrycka sin kreativitet. Syftet är att få besökarna att känna att de har en mer meningsfull tillvaro.

I stort sett alla museer på plats uttryckte också en vision om att vara med i den digitala utvecklingen av museisektorn och på så sätt bidra till det bättre; för besökarna, för museet, för samhället och för planeten. Immersiva medier som VR (virtual reality) och AR (augmented reality) nämndes frekvent, liksom AI (artificial intelligense). Appar med ansiktsigenkänning på tavlor och skulpturer, skräddarsydda inträdesbiljetter utifrån intresse, och gamifiering av museiupplevelsen. Det betonades dock att nyckel till framgång inte är tekniken, utan att ha ett bra innehåll.

På konferensens sista dag fanns det ett antal parallella seminarier att välja mellan. Jag deltog i Tech loves culture. Ett 30-tal museimänniskor och entreprenörer/start ups (de flesta från Polen) samlades och pratade om fördelar och svårigheter med att arbeta med den grupp man själv inte tillhörde. Hur upplever nystartade företag att det fungerar att jobba med ett stort etablerat museum som beställare? Och tvärtom.

Många av företagarna upplever att det tar lång tid att få svar från museer och andra kulturinstitutioner. Om de alls svarar. Även i de fall företaget är leverantör till museet. Museerna kan också upplevas väl försiktiga. De tycker dock att beställarparterna ofta är kunniga och har ett intressant innehåll att förmedla.

Museerna å sin sida upplever nyföretagarna som väl gå-på-iga och att de saknar förståelse för institutionens förankringsprocesser, stora ämneskunskap och de regelverk och budgetar de behöver förhålla sig till. Men de tycker också att det är uppfriskande, och nödvändigt, med det nytänk entreprenörer och företagare bidrar med. Det hjälper museerna att tänka nytt och utanför, de ibland väldigt gamla, ramarna.

Länk till We Are Museums hemsida.