BerättarTrädet – Storyline som strategisk fördel

BerättarTrädet är en metod som du kan använda för att göra din plats, ditt utbud, din berättelse rolig och relevant. Med BerättarTrädets metod hittar du snabbt ett sätt att utveckla verksamheten, för du gör det på en genomarbetad grund.

Den tjänst jag erbjuder är att introducera metoden och vara med som bollplank och konsult under resans gång. För som alltid med nya metoder och sätt att arbeta finns det hinder på vägen som är bra att se och bra att få hjälp med för att komma över. Väl på andra sidan blommar kreativiteten och medarbetarnas engagemang men det kommer också att komma många glada kommentarer om hur lätt det har blivit att jobba. När du satsar på en berättartekniskt klok grund blir vägen framåt lättare.

Möt BerättarTrädet i ett existerande sammanhang, Skansen

Året är 2021, men besökarna möter livet och människor från 1930-talet i Järnhandlarhuset. Vilka bodde här? Hur levde de? Vad åt man? Hur såg vardagen ut? Hur firade man högtider?

Med BerättarTrädet väljer du en berättelse som du vet engagerar. Du hittar den historiska bakgrunden och du bygger karaktärer från grunden. Människor vars historia berättar om hela samhället omkring dem. Du och teamet får en gemensam riktning och fokus i allt ni gör. Ett fokus som spränger platsens, i det här fallet ett hus, gränser ut till hela världen.

2004 började min kreativa resa på Skansen som skapade verktyget som gav svar på hur vi skulle gestalta historien. Tillsammans med kollegorna upptäckte vi vikten av att lägga grunden för hållbara berättelser. En grund som tar avstamp i ett uppdrag och en vision och som skapar kreativitet och innovation. Det gav mig 18 års erfarenhet av alla strategiska aspekter av berättande, från den allra första idén, via varumärket till berättelser i många kanaler.

Ett verktyg och metod som alla kan använda

Året är 2021. Nu bygger jag min egen historia genom att göra BerättarTrädet för en ny digital värld, ett verktyg, som alla kan använda. Jag har mött behovet överallt. Alla söker en väg till att lägga grunden och få den kraft i organisationen som skapar värde och engagemang.

För mig är BerättarTrädet metoden som steg för steg tar dig genom resan dit. Rötterna är ditt historiska besöksmåls unika berättelser, strukturerade för att ge näring till stam och krona. Du har en plan som genomtänkt och resurseffektivt förgrenar berättelserna i ett transmedialt berättande för både en analog och en digital ny värld. Du har skapat ett Berättarträd och från roten kommer nya skott utvecklas i ditt ekosystem där din publik är.

BerättarTrädet är metoden, verktyget, som lägger grunden för ett effektivt, strategiskt berättande. Genom att använda BerättarTrädet kan du förvänta dig att:

  • Öka din organisations synlighet
  • Nå olika målgrupper över flera plattformar
  • Skapa delbara upplevelser
  • Skapa lojalitet och publikengagemang

KulturArva. Berättelser och användare först. Alltid.

Förändring är oundviklig

Internationell forskning talar om att museer och andra historiska besöksmål står inför stora utmaningar, en digital transformation som tvingar fram nya arbetsmetoder och tankesätt. Kulturarvsinkubatorn är en viktig aktör mellan framtidens entreprenörer och sektorn. Kulturarvsinkubatorn är länken som gör mig till en bra leverantör och uppdragsgivaren till en bra beställare.