Föreställningen En misslyckad musikant

Projektet drivs av trollkonstnären Janne Näsström. Han är även regionordförande i Folkets Hus och Parker.

Syftet är att aktivera landets ideellt drivna mötesplatser, anslutna till riksorganisationerna Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Våra Gårdar. Den senaste digitala tekniken sänker kostnaderna till den grad att föreställningarna kan finansieras på biljettintäkter.

Målet är att inspirera andra artister att hyra samlingslokaler och med hjälp av intäkterna erbjuda kultur även på mindre orter.

En misslyckad musikant är namnet på föreställningen som går på turné hösten 2021.