Samla historien med History GO

Susanna Schumacher är en samhällsentreprenör och designer med ett stort intresse för att klura på samhällsnyttiga innovationer av olika slag.

– Jag vill utveckla ett appspel som utgår från att samla på personer eller händelser ur kulturen och historia, berättar Susanna.

Om användaren till exempel går på Ebba Boströms gata i Uppsala ska hen vid Samariterhemmet (som Ebba startade) se en holografisk figur, Ebba i egen hög person. Användaren ”hälsar” på Ebba för att få henne i sin samling. Lite som att det går att samla på figurer i Pokémon Go.

Det kommer också att finnas kort information om personen och dennes koppling till platsen i fråga. Tanken är att det ska finnas olika genrer alla välja emellan. Till exempel feminism, konst eller industri.

– Varför inte planera en promenad utifrån vald genre, avslutar Susanna.