Publikationer som finns att beställa i tryck (Print on Demand)

DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet, kan du fritt läsa, söka och ladda ner alla Riksantikvarieämbetets publikationer. Våra publikationer rymmer allt från ny forskning, vägledningar, handfasta råd för byggnadsvård till rapporter som beskriver kulturmiljöer runt om i landet.

Använd Chrome eller Firefox när du söker efter publikationer att beställa i tryck.

Driftstopp! Publikationerna finns att köpa i handeln eller e-handeln.