Herein – the European Heritage Network

Herein är ett europeiskt nätverk för kulturarv som sammanför kulturarvsmyndigheter inom ramen för Europarådet.

Det europeiska nätverket för kulturarv, Herein, är ett informationssystem som sammanför kulturarvsmyndigheter med ansvar för policyfrågor. Herein består av en databas för statistik och nationella policys för kulturmiljöområdet och även ett nätverk av koordinatorer från medlemsländerna.