Östersjösamarbete

Baltic Region Heritage Committee (BRHC ) är ett kulturarvssamarbete mellan länderna runt Östersjön. Samarbetet initierades 1997 och är numera kopplat till Östersjörådet – Council of the Baltic Sea States (CBSS).

Baltic Region Heritage Committee består av riksantikvarier eller seniora experter från kulturarvsmyndigheterna. Kulturministrarna i länderna runt Östersjön initierade ett samarbete för kulturarv år 1997. Sedan 2011 är BRHC en mellanstatlig arbetsgrupp med tio medlemmar.

Tre arbetsgrupper

BRHC samordnar tre arbetsgrupper; 20th Century Built Heritage, Coastal Heritage och Underwater Heritage. Riksantikvarieämbetet är den myndighet som representerar Sverige i BRHC. Samarbetet drivs med ett roterande ledarskap mellan länderna.

Sverige ledde arbetet i BRHC mellan 2016–2018 och arrangerade då konferensen From Postwar to Postmodern – 20th Century Built Cultural Heritage 2016, tillsammans med Tyskland. Läs konferensrapporten här.

År 2021 arrangerade Norge en tredagarskonferens Cultural Heritage in a Changing Climate: Oslo Forum 2021 som genomfördes digitalt den 28-30 september. Läs konferensrapporten här.