Östersjösamarbete

Kulturarvssamarbete mellan länderna runt Östersjön.

Baltic Region Heritage Committee – BRHC

Kulturministrarna i länderna runt Östersjön initierade ett samarbete 1997. Samarbetet är numera kopplat till Östersjörådet – Council of the Baltic Sea States (CBSS). Baltic Region Heritage Committee består av riksantikvarier eller seniora experter från kulturarvsmyndigheterna. Sedan 2011 är BRHC en mellanstatlig arbetsgrupp med tio medlemmar. Riksantikvarieämbetet är den myndighet som representerar Sverige i BRHC. Sverige ledde arbetet i BRHC mellan 2016-2018.

BRHC samordnar tre arbetsgrupper; 20th Century Built Heritage, Coastal Heritage och Underwater Heritage. Riksantikvarieämbetet leder arbetsgruppen om 20th Century Built Heritage som tillsammans med Tyskland arrangerade konferensen From Postwar to Postmodern den 28-30 september 2016 i Kiel, Tyskland. Läs konferensrapporten här.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad