Riksantikvarieämbetets engagemang i United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco)

Riksantikvarieämbetet är aktivt inom United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.

Myndigheten representerar på uppdrag av regeringskansliet Sverige i statspartsmöten och vissa underkommittéer kopplat till konventionen om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom (1970) samt statspartsmöten kopplat konvention om skydd för kulturell egendom i händelse av väpnad konflikt (1954) och dess två protokoll.

Riksantikvarieämbetet representerar på uppdrag av regeringskansliet även Sverige vid möten i världsarvskommittén och vid statsparternas generalförsamling till världsarvskonventionen, i samarbete med Sveriges delegation till UNESCO. Myndigheten är också kontaktpunkt för de svenska världsarven vad gäller UNESCO:s världsarvscenter. I världsarvsarbetet samarbetare myndigheten med Naturvårdsverket, som är kontaktpunkt för världsarv med naturarv.

Mer om Riksantikvarieämbetets arbete med världsarv i Sverige finns här.

Mer om Riksantikvarieämbetets arbete med utförsel och exportkulturföremål finns här.

Mer om UNESCO finns här.

Riksantikvarieämbetet samarbetar också med Svenska UNESCO-rådet.

Kontaktperson för frågor relaterade till 1970-konventionen: Maria Adolfsson

Kontaktperson för frågor relaterade till 1954-konventionen: Måns Pedersen

Kontaktperson för frågor relaterade till världsarvsarbetet:  Elene Negussie

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Världsarv