Skåne

Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Skåne har 2015 tecknat en ny överenskommelse om utvecklingssamverkan med Region Skåne.

  • Skriven av: Eva Fadeel
  • Publicerad: 25 augusti 2017
  • Uppdaterad: 22 november 2017