Västernorrland

Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen Västernorrland och Landstinget Västernorrland har en överenskommelse om utvecklingssamverkan. Klicka här för att läsa överenskommelsen.

Överenskommelsen med Västernorrland

I maj 2013 hölls en workshop med Landstinget i Västernorrland och Länsstyrelsen i Västernorrland om vilka samarbetsområden som kan vara aktuella mellan aktörerna och om hur en överenskommelse om samverkan skulle kunna se ut. Samverkansområdena har därefter successivt fallit på plats.

I december 2013 i Härnösand undertecknades den första överenskommelsen om utvecklingssamverkan mellan parterna.

Med anledning av valet 2014 och en ny politisk majoritet i Landstinget togs en ny överenskommelse fram under 2015. Den undertecknades i samband med ett seminarium i Timrå den 4 november av landshövdingen Gunnar Holmgren, landstingsrådet Erik Lövgren och riksantikvarien Lars Amréus.
Den nya överenskommelsen som gäller tills vidare, dock högst fyra år, handlar om samverkan om regional utveckling genom:
– ett inkluderande arbetssätt och fokus på mångfald,
– samverkan med civilsamhälle, kulturarvssektor och folkbildning.

Utvecklingssamarbetet kan handla om uppföljning och utvärdering, erfarenhetsutbyte, metodutveckling, kunskapsuppbyggnad samt forskning och utveckling.

I den här foldern beskrivs de gemensamma aktiviteter som parterna började genomföra 2014.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: