Riksintressebeskrivningar

Karta

Kartunderlagen för riksintressen för kulturmiljövården finns i Sveriges länskarta och i länsstyrelsens geodatakatalog .

Beskrivningstext

För varje riksintresse finns en beskrivningstext  med Motivering och Uttryck för riksintresset.  Motiveringen anger varför kulturmiljön är riksintresse. Inom parentes anges kulturmiljötyper. Förklaringar till dem finns i vår ordlista. Uttryck för riksintresset anger vilka komponenter som ingår i riksintresset.

I området ingår även  är en upplysning om övrig kulturmiljö som finns i området, som inte ingår i riksintresset.

Gällande beskrivningstexter per län

Riksantikvarieämbetet uppdaterar beskrivningstexterna löpande.

Blekinge (pdf)
Dalarna (pdf)
Gotland (pdf)
Gävleborg (pdf)
Halland (pdf)
Jönköping (pdf)
Kronoberg (pdf)
Kalmar (pdf)
Jämtland (pdf)
Norrbotten (pdf)
Skåne (pdf)
Stockholm (pdf)
Södermanland (pdf)
Uppsala (pdf)
Värmland (pdf)
Västerbotten (pdf)
Västmanland (pdf)
Västra Götaland (pdf)
Västernorrland (pdf)
Örebro län (pdf)
Östergötland (pdf)

De rödmarkerade områdena visar riksintressen för kulturmiljövården.