Riksintressebeskrivningar

Här hittar du samtliga gällande riksintressebeskrivningar per län.

Riksantikvarieämbetet uppdaterar beskrivningstexterna löpande. De kursiverade orden i beskrivningstexterna är kulturmiljötyper och du hittar dem i vår ordlista.

Om riksintresseområdet är överstruket har staten har avstått anspråket. Det betyder att området inte längre är riksintresse.
Exempel: Västlands-området [I 43] (Vamlingbo sn)  .

Blekinge (pdf)
Dalarna (pdf)
Gotland (pdf)
Gävleborg (pdf)
Halland (pdf)
Jönköping (pdf)
Kronoberg (pdf)
Kalmar (pdf)
Jämtland (pdf)
Norrbotten (pdf)
Skåne (pdf)
Stockholm (pdf)
Södermanland (pdf)
Uppsala (pdf)
Värmland (pdf)
Västerbotten (pdf)
Västmanland (pdf)
Västra Götaland (pdf)
Västernorrland (pdf)
Örebro län (pdf)
Östergötland (pdf)

 

Kartans rödmarkerade områden visar riksintressen för kulturmiljövården hösten 2017.

 

Kartor över riksintresseområden

I Boverkets karttjänst hittar du kartor över samtliga riksintresseområden för kulturmiljövården. Där finns även övriga typer av riksintressen. Du kan också använda länsstyrelsens geodatakatalog. Där söker du på RAÄ Riksintresse för kulturmiljövård MB 3 kap 6.