Riksintressebeskrivningar

Här hittar du samtliga riksintressebeskrivningar presenterade län för län.

Riksantikvarieämbetet uppdaterar riksintressetexterna löpande.

Kartor över riksintresseområden

Länsstyrelsen ansvarar för att uppdatera de geografiska avgränsningarna. I länsstyrelsernas gemensamma karttjänst, Sveriges länskarta (webbGIS), hittar du kartor över samtliga riksintresseområden för kulturmiljövården.

Blekinge (pdf)
Dalarna (pdf)
Gotland (pdf)
Gävleborg (pdf)
Halland (pdf)
Jönköping (pdf)
Kronoberg (pdf)
Kalmar (pdf)
Jämtland (pdf)
Norrbotten (pdf)
Skåne (pdf)
Stockholm (pdf)
Södermanland (pdf)
Uppsala (pdf)
Värmland (pdf)
Västerbotten (pdf)
Västmanland (pdf)
Västra Götaland (pdf)
Västernorrland (pdf)
Örebro län (pdf)
Östergötland (pdf)

Kartan visar områden som är av riksintresse för kulturmiljövården hösten 2017.