Riksintressebeskrivningar

Här hittar du samtliga riksintressebeskrivningar presenterade län för län.

Riksantikvarieämbetet uppdaterar riksintressetexterna löpande.

Kartor över riksintresseområden

Länsstyrelsen ansvarar för att uppdatera de geografiska avgränsningarna. I länsstyrelsernas gemensamma karttjänst, Sveriges länskarta (webbGIS), hittar du kartor över samtliga riksintresseområden för kulturmiljövården. Du kan också använda Boverkets karttjänst, där finns även övriga typer av riksintressen.

 

Blekinge (pdf)
Dalarna (pdf)
Gotland (pdf)
Gävleborg (pdf)
Halland (pdf)
Jönköping (pdf)
Kronoberg (pdf)
Kalmar (pdf)
Jämtland (pdf)
Norrbotten (pdf)
Skåne (pdf)
Stockholm (pdf)
Södermanland (pdf)
Uppsala (pdf)
Värmland (pdf)
Västerbotten (pdf)
Västmanland (pdf)
Västra Götaland (pdf)
Västernorrland (pdf)
Örebro län (pdf)
Östergötland (pdf)

Kartans rödmarkerade områden visar riksintressen för kulturmiljövården hösten 2017.