Tre personer sitter i vita laboratorierockar runt ett bord och pillar med textilfibrer för testerna.
Preparering av provmaterial. Foto: ( CC0)

Projekt: Långtidseffekter på ull

Långtidseffekter på ull behandlad med flamskyddsmedel undersöktes i samband med att Sverige 2013 skänkte ett nytt konstverk, Dialogos av Ann Edholm, till FN-huset i New York. Ett krav från beställaren var att verket skulle ha en livslängd på minst 60 år.

Byggnaden har mycket höga krav på brandsäkerhet och tidigare textila konstverk på platsen har flamskyddsbehandlats. Projektet har utrett vilken typ av flamskyddsmedel som kan vara minst skadligt för materialen i konstverket i händelse av att mottagaren ställer krav på flamskyddsbehandling.

Konstverket tillverkades av ylletyger, men då kunskap saknades om långtidseffekterna av flamskyddsbehandling av konstverk av ull, initierades detta projekt.

I studien gjordes försöksserier på ylletygerna samt referensmaterial, med jämförande analys av obehandlat och behandlat material som åldrats 0, 10 och 60 år. Analyser gjordes av estetiska faktorer som färgförändring, tygets fall och dimensionsförändring vid applicering av kemikalier m.m. Kemiska egenskaper som pH och fysiska egenskaper som styrka och flambenägenhet har också undersökts. Relevanta standarder har använts för testerna.

Genom undersökningen har konstaterats att flamskyddsmedel påverkar det estetiska uttrycket negativt, då flamskyddsmedlen medför färgförändringar och påverkar materialets fall genom att göra det stelt.

Ullmaterialet påverkas kemiskt av flamskyddsmedlen, vilket kan iakttas genom förändringar i pH-värde och hållfasthet.

Den fysiska styrkan försämras påtagligt av flamskyddsmedel och styrkan minskar över tid.

Undersökningen leder till slutsatsen att ej flamskyddat ullmaterial har goda förutsättningar att ha en livslängd på 60 år. Flamskyddat material kommer att påverkas negativt estetiskt, kemiskt och fysiskt och det är högst tveksamt om konstverket kommer vara brukbart om 60 år.

Rapporten är på engelska och kan läsas i sin helhet här.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad