Foto: ( CC BY)

Ohälsosamma ämnen i samlingar

På museer och inom andra verksamheter där man förvarar samlingar som referens-, utställnings- eller undervisningsmaterial förekommer det ohälsosamma ämnen.

Hör Kaj berätta om hur vi kan hjälpa er att komma igång med arbetet att hantera ohälsosamma ämnen i samlingar.

Ett föremål som innehåller pigment, läkemedel, mineraler eller andra kemikalier kan innehålla farliga ämnen. Det kan också handla om instrument och industriella föremål som innehåller radioaktiva eller giftiga kemikalier som kvicksilver i mätinstrument, oljor eller bensin. Andra exempel är speglar som innehåller kvicksilver, tapeter målade med giftiga pigment, vapen och giftpilar. Även nedbrytningsprodukter från åldrade objekt räknas till den här gruppen.

Dessutom finns föremål där ett giftigt ämne är tillfört i ett senare skede såsom bekämpningsmedel mot skadedjur som DDT och Lindan. Det kan även vara ohälsosamma konserveringsrelaterade kemikalier som har använts vid tidigare konservering av föremål.

Kemikaliehantering i allmänhet är reglerad av lagar men när det gäller ohälsosamma ämnen i museisamlingar råder det brist på lätt tillgänglig information. Det finns osäkerhet om vilka kemiska substanser som har använts, på vad och hur giftigt det är idag och det är ett stort hälso- och saneringsproblem särskilt vid hantering, flytt eller omkonservering av de behandlade föremålen.

Vårda väl-blad om ohälsosamma ämnen

Riksantikvarieämbetet arbetar med att ta fram och sprida kunskap, råd och information som speglar både det kulturhistoriska perspektivet samt hälso- och miljöaspekter gällande farliga ämnen i samlingar för att säkerställa hantering, bevarande och tillgänglighet för föremål i samlingar. Detta gör vi bland annat genom att publicera Vårda-väl blad om olika ohälsosamma ämnen, till exempel kvicksilver, asbest och arsenik, som kan förekomma i en samling. Du hittar samtliga 13 Vårda väl-blad på sidan www.raa.se/vardaval.

E-kurs om ohälsosamma ämnen i samlingar

Riksantikvarieämbetet initierade under 2015 ett nätverk för att sammanföra expertis från relevanta myndigheter och kulturmiljövården. Syftet var att på olika sätt vara ett stöd för museerna i hanteringen av ohälsosamma ämnen i samlingarna.

Under 2016 beviljades Riksantikvarieämbetet, tillsammans med Nordiska museet, Medicinhistoriska museet i Göteborg, Naturhistoriska riksmuseet, Statens museer för världskultur och Arbetsmiljöverket, FoU-medel från Riksantikvarieämbetet för att fortsätta detta expertnätverk och för att utveckla en e-kurs angående ohälsosamma ämnen i samlingar.

Kursen riktar sig främst till dig som har arbetsmiljöansvar för arbeten i samlingar, men även till alla som arbetar i eller med samlingar, som till exempel konservatorer, intendenter, kuratorer eller lokalvårdare.

E- kursen är tillgänglig enligt internationella standarder av webbtillgänglighetsdirektivet (WCAG) 2.1. Den tar cirka 30 minuter att genomföra och är syntolkad och tillgänglig för alla på dator, platta eller telefon. Klicka här för att gå kursen. 

Föreläsning om hur man skyddar sig mot ohälsosamma ämnen i samlingar och vilka arbetsmiljöregler som gäller.

Lyssna på en föreläsning av Maria Dalin, kemist på Arbetsmiljöverket. Filmen är cirka 15 minuter lång och ett bra underlag för diskussion om rutiner och förbättringar på arbetsmiljöområdet.

K-podd och K-blogg

Lyssna på ”Giftpodden” – om ohälsosamma ämnen i samlingar

På Tekniska museet samtalade vi med några av experterna bakom e-kursen om allt ifrån arbetsgivaransvar till August Strindbergs ökända experimentkemikalier. Stämmorna vi hör i podden tillhör Maria Dalin, Arbetsmiljöverket, Thomas Gütebier, Medicinhistoriska museet i Göteborg och Karin Björling Olausson, Nordiska museet. Samtalsledare är Emil Schön.

Lyssna på en blogg om analyser av Alfred Nobels kemikalier. Följ med in till Riksantikvarieämbetets kulturarvslaboratorium i Visby, där kemisten Sara Norrehed berättar för programledaren Erik Larsson om hur analysen gått till, om känslan av att hålla i Alfred Nobels flaskor, om att arbeta med sin gamla mentor, om problemet med hälsovådliga ämnen i museisamlingar och, naturligtvis, om vad flaskorna faktiskt innehöll.

Projektet med Nobels kemikalier presenterades också på Heritage Science Forum 2021

Eller läs k-bloggen om äldre skriftsamlingar som innehåller giftig arsenik.