PRE-MAL

PRE-MAL är de svenska museernas, bibliotekens och arkivens skadedjursgrupp.

PRE-MAL, en förkortning av Pest Research and Education – Museums Archives and Libraries, ger råd i arbetet med att bekämpa skadedjur och hantera mögelproblem. PRE-MAL arbetar också med forskning och kunskapsspridning om skadedjurshantering och mögel samt de hälsorisker som är förenande med dessa. Nätverket PRE-MAL består av en grupp experter inom områdena musei-, arkiv- och biblioteksarbete, skadeinsekter, mögel, konservering och arbetsmiljö, inkluderande hälsofrågor. PRE-MAL bildades redan 1984 och leds numera från Riksantikvarieämbetet.

PRE-MALs fokusområden är:

  • Artbestämma skadedjur
  • Svara på frågor om skadedjur och mögel och dess hälsoproblem
  • Förmedla litteratur om skadedjur och mögel
  • Ge generella råd om bekämpning av skadedjur och mögel
  • Omvärldsbevaka och dela ny kunskap om skadedjur, mögel och hälsorisker
  • Hålla kurser om förebyggande arbete, IPM  samt sanering av skadedjur och mögel

PRE-MALs programförklaring finns att läsa här.

PRE-MAL består av en styrgrupp samt en intressegrupp. Det är kostnadsfritt att ansluta sig till intressegruppen och den är öppen för alla intresserade. Skicka en förfrågan till: premal@raa.se

Fortlöpande information om PRE-MAL finner man på facebookgruppen PRE-MAL.

Styrgruppen PRE-MAL

PRE-MALs Styrgrupp träffas tre till fyra gånger per år. Vid ett styrgruppsmöte diskuteras pågående verksamhet och nya projekt inom forskning och undervisning. Styrgruppen beslutar om de aktiviteter PRE-MAL ska utföra samt svarar på frågor från intressegruppen. Om det uppstår behov av ny kompetens rekryteras en ny medlem. En specialist kan associeras till gruppen för en viss tid.

Styrgruppen består av:

Niklas Apelqvist, entomolog, samlingsansvarig, Naturhistoriska riksmuseet, Zoologiska enheten. Box 50007, 104 05 Stockholm. Tel: +46 (0)8 519 551 75. E-post: niklas.apelqvist@nrm.se

Erica Bloom, forskare, mikrobiolog, RISE Research Institutes of Sweden, Division Built Environment – Building Technology , Box 5604, 11486  Stockholm, Växel +46 (0)10-516 50 00. E-post: erica.bloom@ri.se

Annika Carlsson, utredare (konservator) Riksantikvarieämbetet, Box 1114, 621 22 Visby Tel: +46 (0)8 5191 8351 . E-post: annika.carlsson@raa.se

Maria Dalin, kemist, (kemiska hälsorisker). E-post: maria.dalin.md@gmail.com

Toby Gough. Konservator och IPM-ansvarig. Riksarkivet. Riksarkivet, Box 7223, 187 13 Täby. Tel: +46 (0)10-476 72 31. E-post: Toby.Gough@riksarkivet.se

Ann Hallström, konservator, Samlingar och forskning, Statens historiska museer, Box 5428, 114 84 Stockholm. Tel +46 (0)8 402 30 52. E-post: ann.hallstrom@shm.se

Carola Häggström, utredare (konservator) Riksantikvarieämbetet, Box 1114, 621 22 Visby Tel: +46 (0)8 5191 8371. E-post: carola.haggstrom@raa.se

Intressegruppen PRE-MAL

Vill man delta i arbetet med de frågor som rör PRE-MALs verksamhet eller fortlöpande få information är man välkommen att anmäla sig till PRE-MALs intressegrupp.

Som medlem i PRE-MALs intressegrupp får du information om kommande utbildningar, seminarier, ny litteratur mm. Du har också har möjlighet att ställa frågor om skadedjur och mögel eller ge förslag för att påverka och stärka utvecklingen av PRE-MALs verksamhet.

Vill du eller din institution bli medlem i PRE-MAL, kontakta oss via e-post. Medlemskapet är kostnadsfritt! e-post: premal@raa.se

Läs mer om IPM och samordnad skadedjurskontroll här