Riksantikvarieämbetet

35197773050_3de7e7ceba_k

En målbild för uppdragsarkeologin

För att ge en samlad bild över hur vi på Riksantikvarieämbetet arbetar med uppdragsarkeologi gentemot andra aktörer så har vi tagit fram en målbild för uppdragsarkeologin. Inom uppdragsarkeologin finns det tre stora aktörer, länsstyrelserna, de uppdragsarkeologiska utförarna och Riksantikvarieämbetet och det


Nyhetslista

Fler nyheter