Riksantikvarieämbetet

skank

SKÅNK – konferens om skogens kulturarv

Välkomna till SKÅNK mellan den 3 – 5 oktober i Uppsala! SKÅNK är den nya mötesplatsen för alla som är intresserade av att diskutera skogens natur- och kulturarv. Anmäl dig innan den 8 september. Det är Riksantikvarieämbetet  i samarbete med Uppsala universitet,

Publicerad:

Antal kommentarer:

Kategorier: Konferens


Nyhetslista

 • Ändringar vid utförsel av äldre kulturföremål

  Riksantikvarieämbetet har reviderat föreskrifterna om tillstånd till utförsel av vissa äldre kulturföremål. Epitafium Kalmar Domkyrka.

  Riksantikvarieämbetet har reviderat föreskrifterna om tillstånd till utförsel av vissa äldre kulturföremål. Den nya föreskriften trädde i kraft den 15 juni 2017. Föreskriften gäller omedelbart utan övergångsbestämmelser. Revideringarna är i viss mån endast redaktionella, andra revideringar har gjorts för att ensa

 • Inspire-data om de svenska världsarven

  En av radiomasterna i världsarvet Grimeton fotograferad underifrån mot en blå himmel med ett par moln

  Riksantikvarieämbetet håller på att ta fram geografisk data och tjänster för de svenska världsarven enligt Inspire:s specifikationer. Inspire är ett EU-direktiv som syftar till att information om miljön ska finnas tillgänglig på ett standardiserat sätt i hela EU. Riksantikvarieämbetet har

 • Möte med Naturens år på Gotland

  Annika Borg, Centrum för biologisk mångfald, och Maria van der Wie, Svenska botaniska föreningen, studerar floran på en örtrik betesmark i Brucebo naturreservat.

  Nätverket Naturens år har haft möte på Gotland. Naturens år är ett nätverk bestående av ett trettiotal myndigheter och organisationer som samverkar kring frågor som rör natur och naturvård. Syftet med nätverket är att öka kunskapen och intresset för vår

Fler nyheter