Publikationer om IPM

Här har vi samlat publikationer som behandlar skadedjur, mögel, hälsorisker och annat inom IPM som kan vara av intresse.

Om skadedjur

Aak, A., Rukke, B. A., Ottesen, P. S., Hage, M. (2019), Long-tailed silverfish (Ctenolepisma longicaudata) – biology and Control. Norwegian Institute of Public Health.

Bergh, J.-E. & Stenmark, A., 1994, Skadeinsekter i museer – ett nordiskt samarbetsprojekt. Biologen   1994 (1) 18-20

Bergh, J.-E. & Stenmark, A., 1994, Skadeinsekter i museer, arkiv och bibliotek – Ett nordiskt samarbetsprojekt. – Nordiskt arkivnytt, 3/4: 126-128.

Hansen, L.S., Åkerlund, M., Grøntoft, T, Ryhl-Svendsen,M., Schmidt, A.L., Bergh J-E.and Jensen, K-M V. 2011, Future pest status of an insect pest in museums, Attagenus smirnovi: Distribution and food consumption in relation to climate change. Journal of Cultural Heritage http://dx.doi.org/10.1016/j.culher.2011.05.005 .

Stenmark A. & Åkerlund M., 1993, Nordiskt symposium om skadedjur i museer, Stockholm 12-14 maj 1993, 152 pp.

Szpryngiel S (2018) Långsprötad silverfisk i museer, bibliotek och arkiv i Sverige. FoU-anslag, Riksantikvarieämbetet.

Åkerlund, M., 1988, Skadedjur i Svenska museer. – Meddelelser om Konservering, 4(2): 76-84.

Åkerlund, M., 2007, En fjäril för mycket – skadeinsekter i våra samlingar. Gröna arkiv – med Linnés ögon och andras. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2007. 227-230

Åkerlund, M., 1994, Skadeinsekter i museer mm, Litteraturreferenser. Zootax. Naturhistoriska riksmuseet, 70 pp.

Åkerlund, M., 1995, Ängern Attagenus augustatus gobicola (Coleoptera, Dermestidae) Ett nytt skadedjur eller bara en tillfällig gäst? Ent. tidskr. 116(1) : 68

Åkerlund, M. 1998, Den uppätna pälsen eller varning för ängrar? Bygd och Natur 79(2): 18

Åkerlund, M. 1998, Ovälkomna gäster i hembygdsgården? Bygd och Natur 79(3): 16

Åkerlund, M., Flato, S. & Hellekant, A., 1998, Från Silverfisk till Hälsorisk. Skadedjur och åtgärder i samlingar. Arlöv (LTs förlag), 168 pp.

Åkerlund, M., 1991, Ängrar – finns dom…? Om skadeinsekter i museer och magasin. Svenska museiföreningen, Uppsala 207 pp.

Åkerlund, M., 1999, Skadedjur – vilka äter vad? I: Fjaestad, M. (Red.), Tidens Tand, (Riksantikvarieämbetet, Trelleborg.)  309-326.

Åkerlund, M., 2000, Det gäller livet – djurens eller husets! Bygnadskultur, (1):10-11

Åkerlund, M., 2001, Gäster som kräver mer än gester. Fauna och Flora, 95(4):177-183

Åkerlund M., 2011, Fagdag om skadeinsekter –Angrepp og Motangrepp, Bergen 2011-01-14 ”Skadeinsekter –Kontroll, forebyggande tiltak og forskning”? (powerpointpresentation)

Behandlingar

Stenmark, A. Projektet ”Bekämpning av skadedjur i museer”. 1991,  Meddelelser om konservering, 4(7): 361-362.

Frysning

Antonsson, M. & Samuelsson M.-L., 1996, Effects of Repeated Freezing on Paper Strength. – Swedish National Testing and Research Institute, Materials Technology, SP Report 1996: 19.

Bergh, J.-E., Jensen Vagn, K.-M., Åkerlund, M., Hansen Stengård, L. and Andrén, M. 2006, A contribution to standards in freezing as a pest control method for museums. Collection Forum 21(1-2):117-125

Björdal, L., 1998, Effects of Repeated Freezing on Paper Strength.I: Åkerlund, M. et al. (Red.), Proceedings of the 3rd Nordic Symposium on Insect Pest Control in Museums. Stockholm, September 24-25 1998, 54-56.

Petersson, K., 1998, Freezing as an Insect Control Method on a Large Clothes Moth Infestation. I: Åkerlund, M. et al. (Red.), Proceedings of the 3rd Nordic Symposium on Insect Pest Control in Museums. Stockholm, September 24-25 1998, 71-75.

Sidenbladh, R., Wallenborg, I. & Stenmark, A.,1993, Erfarenheter av försök med frysningens inverkan på museala ullfiber. I: Stenmark, A. & Åkerlund, M. (Red.), Nordiskt symposium om bekämpning av skadedjur i museer, Stockholm 12-14 maj 1993, 100-118.

Åkerlund, M., 1988, Skadedjur i en entomologisk museisamling och studier av frysning som bekämpningsmetod. (A survey of pest frequency in an entomological collection related to use of freezing for pest control). – Meddelelser om Konservering 4(2): 84-87.

Vårda Väl-blad: Bekämpa skadeinsekter med frysning

Vakumkammare

Bergh, J.-E., 1988, Vakuumkammare som insektbekämpningsmedel. I. Vanliga mjölbaggen, Tenebrio molitor L., Coleoptera, Tenebrionidae. – Meddelelser om konservering, 4(1): 89-93.

Bergh, J.-E., Karlsson, K., Stenmark, A. & Åkerlund, M., 1988, Vakuumkammare som insektbekämpningsmedel. II. Anobium rufipes F. (Col., Anobiidae). – Meddelelser om konservering, 4(1): 93-96.

Bergh, J.-E., 1993, Effekten av vakuum på larver av museiskadegörare. I: Stenmark, A. & Åkerlund, M. (Red.), Nordiskt symposium om bekämpning av skadedjur i museer, Stockholm 12-14 maj 1993, 67-74.

Bergh, J.-E., Mourier, H. & Poulsen K.P., 1996, Lethal Effects of Low Pressure (Vacuum) on some Museum Pest Insects. – 11th Triennial Meeting Edinburgh 1-6 September 1996, 3-7.

Låg syrehalt

Bergh, J.-E., 1998, Current Research on Anoxic Methods in Scandinavia. I: Åkerlund, M. et al. (Red.), Proceedings of the 3rd Nordic Symposium on Insect Pest Control in Museums. Stockholm, September 24-25 1998, 84-88.

Bergh, J.-E. & Hallström.A, 2000, Anoxic treatment of a moth-infected saddle. Nordisk Museologi, 2000(2): 119-122

Bergh, J.-E., L., Stengård Hansen, K.-M. Vagn Jensen, and P. Vaeggemose Nielsen, 2003. The Effect of Anoxic Treatment on the Larvae of Six Species of Dermestids (Coleoptera). J.Appl. Ent. 127: 317-321

Bergh, J.-E. & Åkerlund, M., 2003, Skadedjursbekämpning med låg syrehalt av herbarier och insektssamlingar. Syrefria mikroklimat, Förebyggande konservering. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2003:3 (Red. Fjaestad, M., Åkerlund, M & Bergh J.-E.) 68-81

Bergh, J.-E. & Åkerlund, M., 2007, Anoxic treatment of Insect Collections and Implication of Drawer Design. Collection Forum 22(1-2):10-22

Bergh, J.-E.,  Åkerlund, M. &, Hallström, A. 2003, Kvävgasbehandling av malangripna sadlar med VELOXY®   kvävegeneratorSyrefria mikroklimat, Förebyggande konservering. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2003:3 (Red. Fjaestad, M., Åkerlund, M & Bergh J.-E.) 82-85

Hallström, A., 2003, Malbekämpning i syrefritt mikroklimat. Realea  24 (2): 11-12

Valentin N., Bergh J-E., Ortega R.., Åkerlund M., Hallström A. & Jonsson K., 2002, Evaluation of a portable equipment for large scale de-infestation in museum collections using a low oxygen environment.I Prooceedings of the 13th Triennial Meeting of the ICOM-CC in Rio de Janeiro September 2002, 96-101

Åkerlund, M. & Bergh, J-E., 2003, Behandling med låg syrehalt av ett stort naturhistoriskt museiföremål. Syrefria mikroklimat, Förebyggande konservering. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2003:3 (Red. Fjaestad, M., Åkerlund, M & Bergh J.-E.) 62-67

Åkerlund, M. & Bergh, J-E., 2003, Skadedjursbekämpning med låg syrehalt. Realia  24 (2): 13-14

Åkerlund, M. & Bergh, J-E., 2001, Nitrogen treatment: An insect case study. I Integrated Pest Management for Collections. Proceedings of 2001: A Pest Odyssey. James & James (Science Publisher) Ltd, London, 89-94

Bekämpningsmedel

Kolmodin-Hedman, B. & Flato, S., 1993, Bekämpningsmedelshantering på museer. I: Stenmark, A. & Åkerlund, M. (Red.), Nordiskt symposium om bekämpning av skadedjur i museer, Stockholm 12-14 maj 1993, 52-58.

Åkerlund, M., 1992, Permanent skydd mot skadeinsekter på ylle. En översikt över utvecklingen av Eulan, Mitin mm. – Meddelelser om konservering 4(8-9): 420-425.

Åkerblom, M. & Alex, G., 1993, Rester av bekämpningsmedel på museiföremål i svenska museer. I: Stenmark,A. & Åkerlund, M. (Red.), Nordiskt symposium om bekämpning av skadedjur i museer, Stockholm 12-14 maj 1993, 59-66.

Åkeerlund, M. 2002 Sanering av bostads- och förrådskadeinsekter. I , Ressner M & Falk Ö.(red)  Bekämpningsmedel och skadedjur. Socialstyrelsen, Bohus. 34, 132-135

Hälsorisker

Kolmodin-Hedman, B, Åkerblom, M., Flato, S. & Alex, G., 1994, Undersökning av bekämpningsmedelsexponering på museer speciellt med avseende på DDT och lindan . – Forskningsrapport, Yrkesmedicinska kliniken, Huddinge sjukhus, 24 pp.

Kolmodin-Hedman, B. & Flato, S., 1998, Health Risk in Museum – Possible Risks and Prevention in Sweden. I: Åkerlund, M. et al. (Red.), Proceedings of the 3rd Nordic Symposium on Insect Pest Control in Museums. Stockholm, September 24-25 1998, 124-128.

Vårda Väl-blad om ohälsosamma ämnen i samlingar

Gift: Ohälsosamma ämnen i samlingar – En förstudie inklusive kommenterad bibliografi

Klepczynska Nyström A. Kemikalier på museum : Ett arbetsmiljöproblem som konsekvens av åtgärder mot skadedjur. 2016, Stockholm. Examensarbete (HN202X) inom magisterprogrammet i Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling. Kungliga Tekniska Högskolan.

Bekämpningsmedel och dess påverkan på DNA

Bergh, J.-E., Espeland, M., Irestedt, M., Johanson, K.A., Källersjö, M. &  Åkerlund, M. 2007,  Insect DNA Exposed to Two Insecticides. I Bernath, A. (Red) International Conference Directions in Preventive Conservation Sibiu,
Romania 26-29 September 2007. CD ROM, ISBN 978-973-88607-1-1, 3 pp.

Espeland, M., Irestedt, M., Johanson, K.A., Åkerlund,M.,  Bergh J-E.& Källersjö M. 2010. Dichlorvos exposure impedes extraction and amplification of DNA from insects in museum collections.Frontiers in Zoology 7: 2, 8 pp http://www.frontiersinzoology.com/content/7/1/2

Klimatförändringar

Hansen, L.S., Åkerlund, M., Grøntoft, T, Ryhl-Svendsen,M., Schmidt, A.L., Bergh J-E.and Jensen, K-M V. 2011, The brown carpet beetle, Attagenus smirnovi: how will climate change affect its future pest status? In Proceedings of Pest Odyssey 2011: Ten Years Later Conference London, 26—28 October 2011. London: English Heritage 55-60

Allmänt om IPM – Integrerad förebyggande skadedjurskontroll

Bergh, J.-E. & Åkerlund, M.,1998, Bevarandefrågor – en angelägenhet för oss alla! – Nordisk Museologi, 1998(1): 33-38

Nilsen, L. 2011. IntegratedPestManagement as European standard — is it possible? Journal of Entomological and Acarological Research, Ser. II, 43 (2)

Åkerlund, M., 1993, Försök med klisterfällor i museisamlingar. I: Stenmark, A. & Åkerlund, M. (Red.), Nordiskt symposium om bekämpning av skadedjur i museer, Stockholm 12-14 maj 1993, 79-87.

Åkerlund, M., 1993, Svenska åtgärder för förbättring av utbildningen av museipersonal på skadedjursområdet. I: Stenmark, A. & Åkerlund, M. (Red.), Nordiskt symposium om bekämpning av skadedjur i museer, Stockholm 12-14 maj 1993, 133-136.

Åkerlund, M., Flato S. & Hellekant A., 1998, A New Swedish book on Integrated Pest Management and Health Hazards in Museums. I: Åkerlund, M. et al. (Red.), Proceedings of the 3rd Nordic Symposium on Insect Pest Control in Museums. Stockholm, September 24-25 1998, 175-178.

Åkerlund, M., 2007, Vad är ”Samordnad skadedjurskontroll”? Norsk Konserves 1/2007: 17-18

Åkerlund, M., Bergh, J-E., Stenmark, A. & Wallenborg, I.(Red.),1998 ,I Proceedings of the 3rd Nordic Symposium on Insect Pest Control in Museums. Stockholm, September 24-25 1998. PRE-MAL and ICOM Swedish National Committee, 179 pp.

Åkerlund. M. & Bergh, J.-E. 2007, PRE-MAL, an interdisciplinary Swedish PC team. I Bernath, A. (Red) International Conference Directions in Preventive Conservation Sibiu, Romania 26-29 September 2007 CD ROM, ISBN 978-973-88607-1-1, 2pp.

Åkerlund, M. 2005 Vad gör man för att mota skadedjuren?? Skånes hembygdsförbundsTtidningen No 2/ 2005: 4

Vårda väl blad: om IPM

Mitt museum 1971-2009 av Irma Wallenborg. En sammanhållen bild av ett långt yrkesliv i ett museums kulisser och svarar på frågan: Vad arbetar man med på ett museum? Vad gör en konservator?. Även medlem i en tvärmuseal grupp, PRE-MAL, med uppgift att utveckla bekämpningsmetoder för skadedjur i museisamlingar.

Mögel

Svenska kyrkan har i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram en handbok och checklistor för Strategi för egenkontroll av fukt och mögel i kyrkor- Praktiska tips och stöd för rutiner.

Ewing, A. Wannberg, M. 2003. En liten bok om mögel. Skansens byggnadsvård.

Swesiaq är en oberoende, ideell, svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö. Föreningen vill förmedla och sprida tvärvetenskapliga kunskaper där teori och praktik förenas. Här finns resurser som mallar, avtal och råd för innemiljöutredningar.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad