Tillgänglighetsredogörelse

Vi strävar efter att vår webbplats samt våra sök- och registreringstjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

I största möjliga mån försöker vi uppfylla de standarder som finns på https://webbriktlinjer.se WCAG 2.1 på nivå AA.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Följande sök- och registreringstjänster; Fornsök, Fornreg, PUB, Platina Portal är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från någon av ovanstående webbplatser på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning kan du meddela oss via formuläret nedan.

Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan kontakta oss på:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra webbplats och sök- och registreringstjänsters tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

 • Det är såklart frivilligt att fylla i din epostadress,men vi behöver den om du vill ha återkoppling.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Följande sök- och registreringstjänster är inte förenliga med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.
Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

BeBr

 • Beskriva med text allt innehåll som inte är text. WCAG 1.1.1 (A)
 • Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video. WCAG 1.2.1 (A)
 • Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…). WCAG 1.2.2 (A)
 • Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar. WCAG 1.2.3 (A)
 • Texta direktsändningar. WCAG 1.2.4 (AA)
 • Syntolka videoinspelningar. WCAG 1.2.5 (AA)
 • Ange i kod vad sidans olika delar har för roll dvs att struktur och förhållanden ska vara programmatiskt eller textuellt framgående. WCAG 1.3.1 (A)
 • Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning. WCAG 1.3.4 (AA)
 • Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud. WCAG 1.4.2 (A)
 • Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund. WCAG 1.4.3 (AA)
 • Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm. WCAG 1.4.10 (AA)
 • Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet. WCAG 2.1.1 (A)
 • Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar WCAG 2.2.1 (A)
 • Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser. WCAG 2.2.2 (A)
 • Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll. WCAG 2.4.1 (A)
 • Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter. WCAG 2.5.3 (A)
 • Ange språkförändringar i koden. WCAG 3.1.2 (AA)
 • Var konsekvent i navigation, struktur och utformning. WCAG 3.2.3 (AA)
 • Skapa tydliga och klickbara fältetiketter. WCAG 3.3.2 (A)
 • Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner. WCAG 3.3.4 (AA)
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. WCAG 4.1.2 (A)

Kulturarvsinkubatorn kaink.se

 • Beskriva med text allt innehåll som inte är text. WCAG 1.1.1 (A)
 • Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund. WCAG 1.4.3 (AA)
 • Skriv beskrivande sidtitlar WCAG 2.4.2 (A)
 • Skriva beskrivande rubriker och etiketter. WCAG 2.4.6 (AA)
 • Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus. WCAG 2.4.7 (AA)
 • Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter. WCAG 2.5.3 (A)
 • Ange sidans skrivna/talade språk i koden. WCAG 3.1.1 (A)
 • Se till att koden validerar dvs att webbsidans HTML-struktur ska vara korrekt. WCAG 4.1.1 (A)
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. WCAG 4.1.2 (A)

Vi arbetar med följande punkter och beräknar att det ska vara klart december 2020.


Digisam.se

 • Beskriva med text allt innehåll som inte är text. WCAG 1.1.1 (A)
 • Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video. WCAG 1.2.1 (A)
 • Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…). WCAG 1.2.2 (A)
 • Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar. WCAG 1.2.3 (A)
 • Texta direktsändningar. WCAG 1.2.4 (AA)
 • Syntolka videoinspelningar. WCAG 1.2.5 (AA)
 • Ange i kod vad sidans olika delar har för roll dvs att struktur och förhållanden ska vara programmatiskt eller textuellt framgående. WCAG 1.3.1 (A)
 • Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken. WCAG 1.3.3 (A)
 • Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund. WCAG 1.4.3 (AA)
 • Skapa en flexibel layout som fungerar vid en förstoring eller en liten skärm. WCAG 1.4.10 (AA)
 • Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik. WCAG 1.4.11 (AA)
 • Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet. WCAG 2.1.1 (A)
 • Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll. WCAG 2.4.1 (A)
 • Skriv tydliga länkar. WCAG 2.4.4 (A)
 • Skriva beskrivande rubriker och etiketter. WCAG 2.4.6 (AA)
 • Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus. WCAG 2.4.7 (AA)
 • Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter. WCAG 2.5.3 (A)
 • Benämn funktioner konsekvent. WCAG 3.2.4 (AA)
 • Skapa tydliga och klickbara fältetiketter. WCAG 3.3.2 (A)
 • Se till att koden validerar dvs att webbsidans HTML-struktur ska vara korrekt. WCAG 4.1.1 (A)
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. WCAG 4.1.2 (A)

Vi arbetar med följande punkter och beräknar att det ska vara klart december 2020.


PUB

Öppna data, Nerladdning , Datauttag

 • Ange i kod vad sidans olika delar har för roll. [ WCAG 1.3.1 (A) Öppna data, Nerladdning ]
 • Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla. [ WCAG 1.3.2 (A) Öppna data ]
 • Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning. [ WCAG 1.3.4 (AA) Nerladdning ] 
 • Märk upp vanliga formulärfält i koden. [ WCAG 1.3.5 (AA) Nerladdning ] 
 • Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund. [ WCAG 1.4.3 (AA) Nerladdning ]
 • Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm. [ WCAG 1.4.10 (AA) Öppna data, Nerladdning ]
 • Content on Hover or Focus. [ WCAG 1.4.13 (AA) Öppna data ]
 • Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet. [ WCAG 2.1.1 (A) Öppna data ]
 • Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation. [ WCAG 2.1.2 (A) Öppna data ]
 • Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll. [ WCAG 2.4.1 (A) Datauttag ] 
 • Skriv beskrivande sidtitlar. [ WCAG 2.4.2 (A) Datauttag ]
 • Gör en logisk tab-ordning. [ WCAG 2.4.3 (A) Öppna data ]
 • Skriv tydliga länkar. [ WCAG 2.4.4 (A) Nerladdning, Datauttag ]
 • Erbjud användarna flera olika sätt att navigera. [ WCAG 2.4.5 (AA) Datauttag ]
 • Skriv beskrivande rubriker och etiketter. [ WCAG 2.4.6 (AA) Nerladdning , Datauttag ]
 • Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus. [ WCAG 2.4.7 (AA) Öppna data, Datauttag ]
 • Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter. [ WCAG 2.5.3 (A) Öppna data, Nerladdning, Datauttag ]
 • Ange sidans språk i koden. [ WCAG 3.1.1 (A) Nerladdning, Datauttag ]
 • Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt. [ WCAG 3.3.1 (A) Nerladdning ]
 • Skapa tydliga och klickbara fältetiketter. [ WCAG 3.3.2 (A) Öppna data, Nerladdning ]
 • Se till att koden validerar. [ WCAG 4.1.1 (A) Datauttag ]
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. [ WCAG 4.1.3 (A) Öppna data, Nerladdning] 

Vi arbetar med följande punkter och beräknar att det ska vara klart oktober 2020.


Platina Portal

Följande webformulär ingår: KMV äskande, KMV prognos, KMV årsredovisning, Kulturarvsarbete ansökan, Kulturarv slutredovisning, Ideella organisationer ansökan, Statliga utställningsgarantier ansökan, Statliga utställningsgarantier komplettering, Kulturarvs-IT ansökan, Kulturarvs-IT slutredovisning.

 • Beskriv med text allt innehåll som inte är text. WCAG 1.1.1 (A)
 • Ange i kod vad sidans olika delar har för roll. WCAG 1.3.1 (A)
 • Märk upp vanliga formulärfält i koden. WCAG 1.3.5 (AA)
 • Använd inte enbart färg för att förmedla information. WCAG 1.4.1 (A)
 • Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud. WCAG 1.4.2 (A)
 • Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund. WCAG 1.4.3 (AA)
 • Använd text, inte bilder, för att visa text. WCAG 1.4.5 (AA)
 • Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstorning eller liten skärm (Responsiv). WCAG 1.4.10 (AA)
 • Använd tillräckliga konstraster i komponenter och grafik. WCAG 1.4.11 (AA)
 • Se till att det går att öka avståndet mellan tecken, rader, stycken och ord. WCAG 1.4.12 (AA)
 • Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet. WCAG 2.1.1 (A)
 • Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll. WCAG 2.4.1 (A)
 • Gör en logisk tab-ordning. WCAG 2.4.3 (A)
 • Skriv beskrivande rubriker och underrubriker. WCAG 2.4.6 (AA)
 • Gör det möjligt att ångra klick. WCAG 2.5.2 (A)
 • Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter. WCAG 2.5.3 (A)
 • Erbjud alternativ rörelsestyrning. WCAG 2.5.4 (A)
 • Benämn funktioner konsekvent. WCAG 3.2.4 (AA)
 • Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt. WCAG 3.3.1 (A)
 • Skapa tydliga rubriker, underrubriker och klickbara fältetiketter. WCAG 3.3.2 (A)
 • Ge förslag på hur fel kan rättas till. WCAG 3.3.3 (AA)
 • Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner. WCAG 3.3.4 (AA)
 • Se till att koden validerar dvs att HTML-strukturen för webbsidan ska vara korrekt. WCAG 4.1.1 (A)
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. WCAG 4.1.2 (A)
 • Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus. WCAG 4.1.3 (AA)

Vi arbetar med följande punkter och beräknar att det ska vara klart i juni 2021.


E-utbildning Ohälsosamma ämnen i samlingar

Den här e-utbildningen producerades 2017 och är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Princip 1: Möjlig att uppfatta – användare kan ta till sig innehållet genom olika sinnen (syn, hörsel, taktik)

Delar av utbildningen innehåller innehållsbärande bild som inte har en beskrivande text som är likvärdig med bilden.
Delar av utbildningen innehåller innehållsbärande video som inte har en beskrivande text som är likvärdig med videon.
Delar av utbildningen innehåller ljudklipp utan text som beskriver innehållet.
Delar av utbildningen innehåller knappar utan textinnehåll.
Delar av utbildningen innehåller ljudklipp utan textalternativ.
Delar av utbildningen innehåller video utan textalternativ.
Inga videofilmer är syntolkade.
Knappar är färgkodade utan textförklaring till färgen.
Utbildningen är inte anpassad till mobil eller platta.
Ljud spelas automatiskt i delar av utbildningen.
Text kan inte förstoras utan hjälpmedel utan att användaren förlorar innehåll eller funktionalitet.
Delar av utbildningen innehåller text som inte går att markera och kopiera.

Princip 2: Möjlig att kontrollera – användare kan interagera på olika sätt (mus, keyboard, touch, skärmläsare m.m.)

Delar av utbildningen går inte att navigera med hjälp av tangentbordet.
Delar av utbildningen har sidor utan titel.
Delar av utbildningen har länkar utan begriplig länktext.
Utbildningen kan inte navigeras utan mus eller touchboard.

Princip 3: Möjlig att förstå – läsvänligt, förutsägbart och användare får hjälp

Språk är inte angivet som ett lang-attribut i HTML.

Princip 4: Robust – Innehållet behöver kunna tolkas av olika webbläsare och hjälpmedel

Delar av utbildningen kan inte tolkas av vissa webbläsare och hjälpmedel.

På grund av storleken på de insatser som krävs för att göra e-utbildningen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kommer den inte att anpassas i dess nuvarande form, utan göras om i sin helhet. Planerat till 2022.

E-utbildning Tillgängliga natur- och kulturområden

Brister avseende tillgänglighet:

 • Bristfällig tabb-ordning och synlighet vid tangentbordsnavigering.
 • Utbildningen är inte optimerad för att fungera väl med t.ex. skärmläsare.
 • Filmer startar automatiskt.
 • Utbildningen byter sida automatiskt när filmer tar slut
 • Filmer behöver syntolkas.
 • Vissa bilder innehåller text som därmed inte är läsbar av skärmläsare.
 • Vissa rubriker är inte tillräckligt tydliga
 • Vissa länkuppställningar kan göras tydligare för användaren.

E-utbildning Fornminnesinformation och kulturmiljöregistret

Brister avseende tillgänglighet:

 • Vissa texter håller inte tillräckligt hög kontrast
 • Bristfällig tabb-ordning och synlighet vid tangentbordsnavigering
 • Utbildningen är inte optimerad för att fungera väl med t.ex. skärmläsare
 • Filmer startar automatiskt
 • Utbildningen byter sida automatiskt när filmer tar slut.
 • Filmer behöver syntolkas eller textas gällande namnskylt.
 • Vissa bilder innehåller text som därmed inte är läsbar av skärmläsare.
 • Vissa rubriker är inte tillräckligt tydliga.

E-utbildning Fornreg

Brister avseende tillgänglighet:

 • Vissa bilder saknar bildbeskrivning.
 • Vissa filmer saknar undertextning.
 • Skärminspelningar saknar tillräcklig syntolkning och behöver kompletterande speaker.
 • Vissa texter håller inte tillräckligt hög kontrast.
 • Bristfällig tabb-ordning och synlighet vid tangentbordsnavigering.
 • Utbildningen är inte optimerad för att fungera väl med t.ex. skärmläsare.
 • Vissa bilder innehåller text som därmed inte är läsbar av skärmläsare.
 • Vissa rubriker är inte tillräckligt tydliga.
 • Delar av gränssnittet behöver ha kompletterande bildbeskrivningar (t.ex. pil-navigationen
 • Vissa användarinstruktioner är inte tillräckligt tydliga.
 • Visst textinnehåll är inte tillräckligt tydligt formulerat.

E-utbildning Biblioteksguiden

Brister avseende tillgänglighet:

 • Bristfällig tabb-ordning och synlighet vid tangentbordsnavigering.
 • Utbildningen är inte optimerad för att fungera väl med t.ex. skärmläsare.
 • Filmer startar automatiskt.
 • Vissa bilder innehåller text som därmed inte är läsbar av skärmläsare.
 • Vissa rubriker är inte tillräckligt tydliga.
 • En länk behöver förtydligas – sista sidan.
 • Vissa användarinstruktioner är inte tillräckligt tydliga

Kringla

 • Beskriv med text allt innehåll som inte är text. [ WCAG 1.1.1 (A) ]
 • Ange i kod vad sidans olika delar har för roll. [ WCAG 1.3.1 (A) ]
 • Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken [ WCAG 1.3.3 (A) ]
 • Märk upp vanliga formulärfält i koden. [ WCAG 1.3.5 (AA) ]
 • Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord [ WCAG 1.4.12 (AA)]
 • Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla [ WCAG 1.4.13 (AA) ]
 • Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund [ WCAG 1.4.3 (AA) ]
 • Se till att text går att förstora utan problem [ WCAG 1.4.4 (AA) ]
 • Använd text, inte bilder, för att visa text [ WCAG 1.4.5 (AA) ]
 • Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar [ WCAG 2.2.1 (A) ]
 • Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll. [ WCAG 2.4.1 (A) ]
 • Skriv beskrivande sidtitlar [ WCAG 2.4.2 (A) ]
 • Gör en logisk tab-ordning [ WCAG 2.4.3 (A) ]
 • Skriv tydliga länkar [ WCAG 2.4.4 (A) ]
 • Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus [ WCAG 2.4.7 (A) ]
 • Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter [WCAG 2.5.3 (A) ]
 • Ange språkförändringar i koden [ WCAG 3.1.2 (AA) ]
 • Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt [ WCAG 3.3.1 (A) ]
 • Skapa tydliga och klickbara fältetiketter [ WCAG 3.3.2 (A) ]
 • Ge förslag på hur fel kan rättas till [ WCAG 3.3.3 (AA) ]
 • Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner [ WCAG 3.3.4 (AA) ]
 • Se till att koden validerar [ WCAG 4.4.1 (A) ]
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel [ WCAG 4.4.2 (A) ]
 • Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus [ WCAG 4.4.3 (AA) ]

Vi arbetar med följande punkter och beräknar att det ska vara klart i juni 2021.


DiVA

 • Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ. [WCAG 1.1.1(A)]
 • På vissa webbsidor finns det textfält märkta med rubriktagg, men som saknar innehåll. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Vissa fält där användaren ska göra ett val saknar en beskrivning. [WCAG1.3.1 (A)]
 • ​Vissa bilder har text i bilden. [WCAG 1.4.5 (AA)]
 • På vissa sidor är det inte möjligt att hoppa över innehåll som upprepas på flera sidor (det saknas en länk längst upp på webbsidan som länkar till sidans huvudinnehåll) [WCAG [2.4.1 (A)]
 • Vissa webbsidor har inte en logisk tabbordning. [WCAG 2.4.3 (A)]
 • Vissa element på webbplatsen hamnar inte i fokus när besökaren navigerar med hjälp av att tabba. [WCAG 2.4.3 (A)] och [WCAG 2.4.7 (AA)]
 • Det saknas alt-texter på vissa länkade bilder [WCAG 2.4.4 (A)]
 • På vissa webbsidor är inte rubrikerna hierarkiskt strukturerade på ett korrekt sätt. ​[WCAG 2.10.1 (AAA)]
 • Vissa inmatningsfält där besökaren ska fylla i text har en synlig beskrivning men har vare sig HTML-etikett eller aria-labelledby. [WCAG 3.3.2 (A)]
 • Webbplatsen har inte en flexibel layout som anpassar sig efter tex. mobila enheter, (WCAG 1.4.10, (AA))
 • Dokument i formatet PDF och andra dokumentformat på webbplatsen kan sakna delar av de tillgänglighetsaspekter som anges i direktivet eftersom det bedömts som en oskäligt betungande anpassning att göra dessa. [WCAG]

Vi arbetar med följande punkter och beräknar att det ska vara klart 2022.


Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av följande sök- och registreringstjänster: Fornsök, Fornreg, PUB, Platina Portal, Digisam, Kulturarvsinkubatorn.

Senaste bedömningen gjordes den 10 september 2019.

Redogörelsen uppdaterades den 10 juni 2020.

 • Publicerad:
 • Uppdaterad:
 • Kategorier: Tillgänglighet