Tillgänglighetsredogörelse

Vi strävar efter att vår webbplats samt våra sök- och registreringstjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

I största möjliga mån försöker vi uppfylla de standarder som finns på https://webbriktlinjer.se WCAG 2.1 på nivå AA.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Följande sök- och registreringstjänster; Fornsök, Fornreg, PUB, Platina Portal är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från någon av ovanstående webbplatser på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning kan du meddela oss via formuläret nedan.

Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan kontakta oss på:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra webbplats och sök- och registreringstjänsters tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

 • Det är såklart frivilligt att fylla i din epostadress,men vi behöver den om du vill ha återkoppling.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Följande sök- och registreringstjänster är inte förenliga med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Fornsök

 • Beskriva med text allt innehåll som inte är text. [ WCAG 1.1.1 (A) ]
 • Ange i kod vad sidans olika delar har för roll dvs att struktur och förhållanden ska vara programmatiskt eller textuellt framgående. [ WCAG 1.3.1 (A) ]
 • Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund. [ WCAG 1.4.3 (AA) ]
 • Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm.  [ WCAG 1.4.10 (AA) ]
 • Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik. [ WCAG 1.4.11 (AA) ]
 • Content on Hover or Focus. [ WCAG 1.4.13 (AA) ]
 • Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet. [ WCAG 2.1.1 (A)  ]
 • Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll. [ WCAG 2.4.1 (A) ]
 • Skriv tydliga länkar (in Context). [ WCAG 2.4.4 (A) ]
 • Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus. [ WCAG 2.4.7 (AA) ]
 • Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter. [ WCAG 5.3 (A)]
 • Ange sidans skrivna/talade språk i koden. [ WCAG 3.1.1 (A) ]
 • Utför inga oväntade förändringar vid inmatning. När fokus flyttas ska kontexten inte förändras. [ WCAG 3.2.2 (A) ]
 • Var konsekvent i navigation, struktur och utformning. [ WCAG 3.2.3 (AA) ]
 • Skapa tydliga och klickbara fältetiketter. [ WCAG 3.3.2 (A) ]
 • Se till att koden validerar dvs att webbsidans HTML-struktur ska vara korrekt. [ WCAG 4.1.1 (A) ]
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. [ WCAG 4.1.2 (A) ]
 • Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus. [ WCAG 4.1.3 (AA) ]

Vi arbetar med följande punkter och beräknar att det ska vara klart oktober 2020.

Fornreg

 • Beskriv med text allt innehåll som inte är text. [ WCAG 1.1.1 (A) ]
 • Ange i kod vad sidans olika delar har för roll. [ WCAG 1.3.1 (A) ]
 • Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund. [ WCAG 1.4.3 (AA) ]
 • Skapa en flexibel layout som fungerar vid en förstoring eller en liten skärm. [ WCAG 1.4.10 (AA ]
 • Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik. [ WCAG 1.4.11 (AA) ]
 • Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet. [ WCAG 2.1.1 (A) ]
 • Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll. [ WCAG 2.4.1 (A) ]
 • Skriv tydliga länkar. [ WCAG 2.4.4 (A) ]
 • Skriva beskrivande rubriker och etiketter. [ WCAG 2.4.6 (AA) ]
 • Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus. [ WCAG 2.4.7 (AA) ]
 • Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter. [ WCAG 2.5.3 (A)]
 • Ange sidans språk i koden. [ WCAG 3.1.1 (A) ]
 • Utför inga oväntade förändringar vid inmatning. När användaren ändrar innehållet i ett input-element ska kontexten inte förändras, om man inte tidigare meddelat att så kommer ske. [ WCAG 3.2.2 (A) ]
 • Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt. [ WCAG 3.3.1 (A) ]
 • Skapa tydliga klickbara fältetiketter. [ WCAG 3.3.2 (A) ]
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. [ WCAG 4.1.2 (A) ]
 • Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus. [ WCAG 4.1.3 (AA) ]

Vi arbetar med följande punkter och beräknar att det ska vara klart oktober 2020.

PUB

Öppna data, Nerladdning , Datauttag

 • Ange i kod vad sidans olika delar har för roll. [ WCAG 1.3.1 (A) Öppna data, Nerladdning ]
 • Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla. [ WCAG 1.3.2 (A) Öppna data ]
 • Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning. [ WCAG 1.3.4 (AA) Nerladdning ] 
 • Märk upp vanliga formulärfält i koden. [ WCAG 1.3.5 (AA) Nerladdning ] 
 • Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund. [ WCAG 1.4.3 (AA) Nerladdning ]
 • Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm. [ WCAG 1.4.10 (AA) Öppna data, Nerladdning ]
 • Content on Hover or Focus. [ WCAG 1.4.13 (AA) Öppna data ]
 • Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet. [ WCAG 2.1.1 (A) Öppna data ]
 • Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation. [ WCAG 2.1.2 (A) Öppna data ]
 • Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll. [ WCAG 2.4.1 (A) Datauttag ] 
 • Skriv beskrivande sidtitlar. [ WCAG 2.4.2 (A) Datauttag ]
 • Gör en logisk tab-ordning. [ WCAG 2.4.3 (A) Öppna data ]
 • Skriv tydliga länkar. [ WCAG 2.4.4 (A) Nerladdning, Datauttag ]
 • Erbjud användarna flera olika sätt att navigera. [ WCAG 2.4.5 (AA) Datauttag ]
 • Skriv beskrivande rubriker och etiketter. [ WCAG 2.4.6 (AA) Nerladdning , Datauttag ]
 • Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus. [ WCAG 2.4.7 (AA) Öppna data, Datauttag ]
 • Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter. [ WCAG 2.5.3 (A) Öppna data, Nerladdning, Datauttag ]
 • Ange sidans språk i koden. [ WCAG 3.1.1 (A) Nerladdning, Datauttag ]
 • Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt. [ WCAG 3.3.1 (A) Nerladdning ]
 • Skapa tydliga och klickbara fältetiketter. [ WCAG 3.3.2 (A) Öppna data, Nerladdning ]
 • Se till att koden validerar. [ WCAG 4.1.1 (A) Datauttag ]
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. [ WCAG 4.1.3 (A) Öppna data, Nerladdning] 

Vi arbetar med följande punkter och beräknar att det ska vara klart oktober 2020.

Platina Portal

Följande webformulär ingår: KMV äskande, KMV prognos, KMV årsredovisning, Kulturarvsarbete ansökan, Kulturarv slutredovisning, Ideella organisationer ansökan, Statliga utställningsgarantier ansökan, Statliga utställningsgarantier komplettering, Kulturarvs-IT ansökan, Kulturarvs-IT slutredovisning.

 • Beskriv med text allt innehåll som inte är text. [ WCAG 1.1.1 (A) ]
 • Ange i kod vad sidans olika delar har för roll. [ WCAG 1.3.1 (A) ]
 • Märk upp vanliga formulärfält i koden. [ WCAG 1.3.5 (AA) ]
 • Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund. [ WCAG 1.4.3 (AA) ]
 • Använd tillräckliga konstraster i komponenter och grafik. [ WCAG 1.4.11 (AA) ]
 • Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet. [ WCAG 2.1.1 (A)  Kulturarvsarbete ansökan, Statliga utställningsgarantier ansökan ]
 • Gör det möjligt att ångra klick. [ WCAG 2.5.2 (A) ]
 • Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter. [ WCAG 2.5.3 (A)]
 • Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt. [ WCAG 3.3.1 (A) ]
 • Skapa tydliga och klickbara fältetiketter. [ WCAG 3.3.2 (A) ]
 • Se till att koden validerar dvs att HTML-strukturen för webbsidan ska vara korrekt. [ WCAG 4.1.1 (A)]
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. [ WCAG 4.1.2 (A) ]
 • Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus. [ WCAG 4.1.3 (AA) ]

Vi arbetar med följande punkter och beräknar att det ska vara klart december 2020

.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av följande sök- och registreringstjänster: Fornsök, Fornreg, PUB, Platina Portal.

Senaste bedömningen gjordes den 10 september 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 11 september 2019.

 • Publicerad:
 • Uppdaterad:
 • Kategorier: Tillgänglighet