Nyhetsarkiv

Nu startar Museidialogen

Inför Riksantikvarieämbetets utökade uppdrag som central museimyndighet kommer Museidialogen att genomföras under våren. Ulrika Mebus har i uppdrag att samtala med museerna omkring deras önskemål och behov av stöd.

I lagrådsremissen Kulturarvspolitik föreslår regeringen att Riksantikvarieämbetet skall ges ett samlat ansvar för museifrågor. I uppdraget ingår att främja utveckling och samarbete på museiområdet liksom att samla in och förmedla kunskaper. Myndigheten skall också erbjuda teknik- och metodstöd till museer.

Riksantikvarieämbetet tar med stor ödmjukhet emot uppdraget och ser det som mycket angeläget att lyssna till och föra dialog med museisektorn.

”Vi vill fånga upp önskemål och behov som kan lägga grund för hur vi formar en tydlig och stödjande myndighet med samlat ansvar för museifrågor, en kontaktpunkt för museerna i deras kontakter med staten” säger riksantikvarie Lars Amréus.

Samtalen kommer att genomföras under vintern och våren 2017 i en process som vi har valt att kalla Museidialogen. Riksantikvarieämbetet kommer att vända sig till både centrala nätverk och enskilda museer.

Arbetet med att träffa museisektorn har redan dragit igång och just nu håller Ulrika Mebus på för fullt med att planera in vårens möten.

Hur ska museidialogen gå till?

– Första steget har varit att sätta upp en sida på Riksantikvarieämbetets webbplats där man lätt kan hitta all information om uppdraget och processen och framför allt kunna komma i kontakt med oss. Ni hittar sidan på raa.se/museidialogen.

– Sedan ska vi ut och möta ett stort antal centrala organisationer och nätverk. De första mötena är inbokade i början av februari och vi håller på in i april.

Vilka Ulrika ska träffa under våren kommer att löpande läggas upp på sidan allt eftersom de bokas in.

När de flesta av dessa möten är genomförda kommer det att gå ut en enkät till museer i landet för att ytterligare fånga upp deras önskemål och behov. Förutom Ulrika Mebus kommer även riksantikvarie Lars Amréus att vara mycket aktiv i dessa möten. Vi meddelar efterhand vad som händer i museidialogen. För ändamålet finns det även en nystartad Facebook-grupp, Museidialogen – Riksantikvarieämbetet, där alla är välkomna att gå med och bidra med tankar och funderingar.

Du kommer att hitta all information på raa.se/museidialogen, som uppdateras löpande under hela projektet.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: