Nyhetsarkiv

Välbesökt inspirationsdag om kulturmiljö

Det var fullsatt till sista plats när Riksantikvarieämbetet arrangerade en inspirationsdag om kulturmiljöers attraktionskraft, på Färgfabriken i Stockholm.

Konferensen filmades och finns nu att se på raa.se/play.

År 2014 fick Riksantikvarieämbetet ett regeringsuppdrag som handlat om att utveckla, samla och sprida goda exempel på hur kulturarvet kan attrahera människor att besöka, leva och bo och att driva och utveckla sin näring.

Projektet kallat Gruvuppdraget har följts med stort intresse, bland annat från Unesco World Heritage Center i Paris som även medverkade vid konferensen. Över 250 personer deltog när projektets slutresultat presenterades på inspirationsdagen ”Kulturmiljö som framgångsmotor – att vistas, verka och växa i” den 1 februari.

Skrift 5 i Gruvuppdragets skriftserie

– Det är fantastiskt att så många kom och att det var en så bred representation bland deltagarna, från både nationella och regionala myndigheter, kommuner, näringslivet och lokala entreprenörer. Projektet har utgått från Bergslagens gruvsamhällen, men metoder och erfarenheter ska kunna användas i andra områden och verksamheter för att visa hur kulturarv och kulturmiljöer bidrar till attraktivitet, säger projektledaren Lena Johansson från Riksantikvarieämbetet.

På konferensen lanserades bland annat en skriftserie på sex skrifter med goda exempel, metoder och samlade erfarenheter. Skrifterna kan laddas ned digitalt eller beställas via Print on Demand, tillsammans med uppdragets två delrapporter.

Jan Stagenmark, Husbyringen talar med Åsa Jönsson-Carlsson från Stripa
Interpretation – mycket mer än tolkning av fakta

Bland talarna fanns Åsa Jönsson-Carlsson från Stripa Gruvmiljö och Jan Stagenmark från Husbyringen, som deltagit i delprojektet om Interpretation och berättade om arbetet med platsens berättelser.

Grundtanken i interpretation är att om människor själva ges möjlighet att skapa sin mening i relation till platser eller historiska företeelser, så stärks deras engagemang för natur- och kulturarvet. ”Interpretation är som en förälskelse, man blir kär i en plats” som Jan uttryckte det. Åsa berättade att arbetet med att göra en interpretationsplan satt Stripa i ett större sammanhang och dessutom lett till andra sidoprojekt, bland annat med länsstyrelsen.

Här hittar du allt om Gruvuppdraget och konferensen

Fortsätt gärna dialogen om Gruvuppdraget på Facebook www.facebook.com/groups/gruvuppdraget eller på Twitter #Gruvuppdraget.

FAKTA
Uppdraget ”Att främja attraktiva natur- och kulturmiljöer” kom från Näringsdepartementet och innebar att främja regional tillväxt genom utveckling av besöksmål samt bättre förutsättningar för entreprenörskap och hållbar förvaltning av de bergshistoriska miljöerna. Det har genomförts i nära samarbete med Berslagssatsningen Kultur och Turism, länsstyrelserna, Tillväxtverket, andra berörda parter och aktörer som har ansvar för regional tillväxt. Uppdraget har omfattat totalt 4,1 miljoner kronor under åren 2014-2016 och ska slutredovisas till Näringsdepartementet den 1 mars 2017.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: